Hírek és események

A pályázat benyújtásának határideje

2015. november 15., ezután a pályázat benyújtása negyedévente lehetséges, a nemzetközi pályázat jóváhagyását (2014-ben nyertes pályázatok esetében e felhívás aktiválását) követő 30 napon belül.

A pályázati felhívás célja

A pályázat a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával elősegíti magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:

  • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (programkód: AAL); 
  • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (programkód: ECSEL); 
  • EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS)

Részletek: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas

© 2013 BioTalentum Ltd. Minden jog fenntartva.