Hírek és események
Az Európai Bizottság új, átfogó készségfejlesztési programot fogadott el.

A kezdeményezés azt hivatott biztosítani, hogy az emberek fiatal koruktól kezdve a készségek széles skáláját sajátítsák el, illetve hogy a lehető legjobban kamatoztatni lehessen az európai humántőkét.

További információk: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_hu.htm

© 2013 BioTalentum Ltd. Minden jog fenntartva.