Hírek és események

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. H2020 pályázatainak előkészítéséhez támogatást nyert az EU_KP_16 programban:

http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/2018-212-eu-kp-1-fordulo

http://nkfih.gov.hu/hivatalrol/nkfi-alap/europai-unio-horizont-180607

A sajtóhírek megtekinthetőek itt: 

/uploaded_files/files/SAJT%C3%93K%C3%96ZLEM%C3%89NY_DiabetterCell.docx

/uploaded_files/files/Sajt%C3%B3k%C3%B6zlem%C3%A9ny_PrIMED.docx

Köszönjük az NKFIA támogatásását!

Magyar vezetésű nanotechnológiai konzorcium nyert uniós forrást az NKFI Alap támogatásával:

http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/magyar-vezetesu

A BioTalentum az EU-ToxRisk nemzetközi projekt tagjaként szerepel az aktuális hírlevélben is:

http://www.eu-toxrisk.eu/media/articles/files/EUToxRisk%20Newsletter%20No%202.pdf

A BioTalentum Kft. által korábban elnyert EU-KP_16 pályázat támogatásával 2017. május 4-én benyújtásra került az „iNanoBIT”elnevezésű, NMBP-15-2017 H2020 pályázat, amelyet az Európai Bizottság pozitívan bírált el.

A sikeres pályázattal a BioTalentum Kft. a H2020 keretprogramban immár kilenc nyertes pályázatban szakmai partneri, valamint projektmenedzsment és disszeminációs feladatokat lát el, ezen felül ezúttal koordinátorként is jegyzi a projektet.

Sajtóközlemény: /uploaded_files/files/SAJT%C3%93K%C3%96ZLEM%C3%89NY_NMBP_15_final.docx

A BioTalentum Kft. örömmel osztja meg a hírt, hogy az Európai Unió H2020 programjában való magyar részvétel ösztönzése érdekében létrejött EU_KP_16 felhívásra beadott pályázatát eddig 3 esetben bírálták el pozitívan.

A pályázati felhívás célja a magyar részvétel előmozdításán túl a részt vevő hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítése.

Nyertes pályázataink:

http://www.biotalentum.hu/MSCA-ITN_2017%20projekt%20koordin%C3%A1l%C3%A1sa

http://www.biotalentum.hu/NMBP-12-2017%20projekt%20koordin%C3%A1l%C3%A1sa

http://www.biotalentum.hu/NMBP-15%20p%C3%A1ly%C3%A1zat:%20iNanoBIT

Sajtóközlemények:

/uploaded_files/files/SAJT%C3%93K%C3%96ZLEM%C3%89NY.docx

/uploaded_files/files/SAJT%C3%93K%C3%96ZLEM%C3%89NY_NMBP_12.docx

/uploaded_files/files/SAJT%C3%93K%C3%96ZLEM%C3%89NY_NMBP_15.docx

2017-01-04 09:59:29

Részletekért kérjük, folyamatosan látogassa honlapunkat: http://biotalentumconsulting.hu/calls/

Az alábbi táblázatban láthatóak az új felhívások témakörök szerint: /uploaded_files/files/new%20calls_2016_2017%283%29.xlsx

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal: http://biotalentumconsulting.hu/contact/

 

2017-01-04 09:55:18

Consulting üzletágunk összegyűjtötte a várhatóan legnagyobb érdeklődésre számot tartó 2017-es beadási határidejű H2020 pályázatokat, a táblázat letölthető itt:

/uploaded_files/files/new%20calls_2017_updated.xlsx

10 és 20 év közötti egyéni vagy csoportos indulókat várunk, akik változatos tudományos témakörök közül választhatnak (pl.: nanotechnológia, klónozás, aranymetszés stb.) A kreatív pályamunkák poszter, prezentáció vagy videó formátumban készülhetnek el, amelyeket közösségi média oldalra és a verseny honlapjára való feltöltés után szakmai bírálók rangsorolnak. A legjobbak bemutatkozhatnak a 2017 júliusában tartandó nemzetközi díjátadó ünnepségen is!
A pályamunkák feltöltésére 2017. január 1. és április 30. között lesz lehetőség, de regisztrálni már most is érdemes!

Bővebb információkkal szolgál a verseny honlapja: http://www.scichallenge.eu/, illetve a BioTalentum Kft. is mint a projekt szakmai partnere az alábbi elérhetőségeken: consulting@biotalentum.hu; +3620/275-09-33.

A STEM tudományterületek (természettudományok, mérnöki és műszaki tudományok, illetve matematika) iránt érdeklődő fiatalok (10 és 20 év közöttiek) jelentkezését várjuk a nemzetközi tudományos SciChallenge versenyen!

https://www.scichallenge.eu/

Az általunk készített összefoglaló a releváns felhívásokról itt tölthető le: /uploaded_files/files/calls%20with%20autumn%20deadlines_2016_PM_BIOTEC_NMBP_BIOT%282%29.pdf

Mindaddig, amíg az Egyesült Királyság ki nem lép az Európai Unióból, az uniós jog – mind a jogokat, mind a kötelezettségeket tekintve – továbbra is alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

További információk: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/29-27ms-informal-meeting-statement/

Az útmutató áttekintést nyújt a Horizont 2020 programról és lépésről lépésre felvázolja az ötlettől a projektig vezető út folyamatát.

További információk: http://www.horizon2020.lu/Downloads/European-funding-for-innovative-SMEs

A hosszú távú fenntarthatóság legfontosabb előfeltételeként a tudományos kiválóságot jelölték meg, amelyet az infrastruktúra kiépítésének és működtetésének finanszírozása követ a fontossági sorrendben.

További információk: http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/lts_report_062016_final.pdf#view=fit&pagemode=none

A versenyképességi és kiválósági együttműködéseket támogató program következő fordulója módosult felhívás alapján pályázható meg. A felhíváshoz tartozó KFI szakpolitikai véleménykérés online felülete ismét megnyílt az NKFI Hivatal honlapján: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/ujra-megnyilik-lehetoseg

Az Európai Bizottság 2016. július 20-án ismét módosította a támogatási szerződés mintát. A legfontosabb változás, hogy a kedvezményezettek az éves szintű órabérszámítás helyett választhatják a havi szintű órabérszámítás lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy ez a kedvezményezettekre kedvező változás visszamenőleges hatályú, a folyamatban levő projektek résztvevői felülvizsgálhatják a már benyújtott pénzügyi beszámolókban feltüntetett személyi költségek számítását. A választott opciót egy teljes pénzügyi éven keresztül következetesen kell alkalmazni, vagyis abban az esetben, amennyiben a kedvezményezett a már elszámolt személyi költségek felülvizsgálata mellett dönt, az átvezetést valamennyi, az adott pénzügyi évvel érintett és a felülvizsgálat időpontjában záró beszámolóval még le nem zárt H2020 projektje vonatkozásában meg kell tennie. A felülvizsgálat a soron következő pénzügyi beszámolóban a különbözetet feltüntető korrekció formájában tehető meg.

További részletek: http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/bevezettek-havi-szintu

 

 

Hogyan sokasodik egy jó támogatói döntéstől a siker? A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott, sokat ígérő pályázatoktól a kutatói, fejlesztői közösség és a társadalom méltán várja el a kitűzött célok megvalósítását. Meggyőző teljesítményekről, előremutató kutatási sikerekről, új fejlesztési irányok termékeiről, az innováció hajtóerejének közvetett és közvetlen társadalmi hasznáról számolunk be a megvalósult projektek kiemelt közfigyelemre érdemes eredménybemutatóján.

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/meggyozo-eredmenyek/meggyozo-eredmenyek

Megjelent a stratégiai jelentőségű hazai kutatóhelyek K+F kapacitásának erősítésére kiírt VEKOP-felhívás, amelyre az NKFI Hivatal megnyitotta a KFI szakpolitikai véleményezés elektronikus felületét. A nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő kutatási központok önállóan vagy együttműködésben végzett programjainak és kapcsolódó infrastruktúrafejlesztéseinek támogatását célzó forrásra ezúttal a Közép-Magyarország régió intézményei pályázhatnak.

http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/unios-forras-nyilt

Az előző évihez képest jelentősen, 7 milliárd forintra bővült keretösszegű felhívásra 2016. március 17-ig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármilyen tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat. Idén az elmúlt évhez képest 18%-kal, 2014-hez képest pedig 29%-kal több, összesen 1147 projektjavaslat érkezett. A felhívási konstrukció Hivatal által kezdeményezett változásait kedvezően fogadta a kutatói közösség, ezek a változások – így például az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximális összegének növelése, a költségterv összeállítására vonatkozó szabályok módosítása – a támogatási igények növekedéséhez és átrendeződéséhez vezettek. A benyújtott projektjavaslatok összesített támogatási igénye csaknem 34 milliárd forint volt, ami az elmúlt évhez képest 42%-os, 2014-hez viszonyítva pedig 62%-os emelkedést jelent. Az NKFI Alap forrásaiból idén a pályázók ötöde kaphatott támogatást.

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nemzeti-kutatasi/kutatoi-kezdemenyezesu

Elsősorban a kutatói szakembercserét és a kapcsolatépítést támogatja a kétoldalú TéT-együttműködési megállapodásokhoz kötődő pályázati felhívás, amely 2015-2016 során az NKFI Alap terhére összesen mintegy 20 relációban 700 millió forintot biztosít erre a célra. A keretpályázathoz kapcsolódva az egyes relációkra vonatkozó részletes szabályokat külön felhívás-kiegészítések tartalmazzák, amelyek mindig akkor jelennek meg, amikor a pályázatok benyújtása az adott relációban lehetővé válik. Júniusban az alábbi relációk nyíltak meg a pályázók előtt: Horvátország, Szlovénia, Portugália, Szerbia, Marokkó, Franciaország.

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok

Szeptember 10-e a következő benyújtási határidő az EU_KP_16 felhívásra, amelyet az NKFI Hivatal azért hirdetett, hogy a hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítésével ösztönözze és segítse részvételüket a Horizont 2020 keretprogramban, valamint egyéb kutatás-fejlesztési közös programokban, regionális együttműködésekben. Erre a célra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 230 millió forint áll rendelkezésre, amely folyamatosan pályázható.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/konzorciumepitesre

A sikeres, piacorientált fejlesztésekre törekvő vállalatok és a kiváló kutatási potenciállal rendelkező felsőoktatási intézmények közötti dinamikus együttműködés ösztönzése céljából az NKFI Hivatal 8 milliárdos keretösszegű pályázatot hirdetett az NKFI Alapból. Így a Közép-Magyarországi régió számára hazai forrással is kiegészül a 2015 decemberében megnyílt hasonló GINOP-felhívás, amely a központi régión kívül fordít ugyanerre a célra 25 milliárd forintot.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/felsooktatasi-ipari/felsooktatasi-ipari

A pályázati konstrukció a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával ösztönzi magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:
 • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (AAL);
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL);
 • EUROSTARS Program (EUROSTARS)

További információk: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2016/bekapcsolodas-kozos-eu-kezdemenyezesekbe/nemz-16

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak a hazai kutatás, fejlesztés és innováció növekedési pályára állítását ösztönző tevékenysége hosszú távon hozzájárulhat azon kedvező trendek erősítéséhez és a kedvezőtlen irányok megfordításához, amelyek a Központi Statisztikai Hivatal 2015-re vonatkozó frissen közzétett előzetes adataiból kirajzolódnak.

További információk: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/mit-uzennek-elozetes

Az Európai Bizottság benyújtotta a 2017. évi uniós költségvetés tervezetet, amelyben 134,9 milliárd eurónyi kifizetést irányzott elő Európa két legjelentősebb politikai prioritására – az európai gazdaság folyamatban levő talpra állításának elősegítésére és a szomszédos térségben zajló biztonsági és humanitárius kihívások kezelésére – összpontosítva.

A tervezet 10,6 milliárd eurót szán kutatásra és innovációra a Horizont 2020 program égisze alatt, 200 millió eurót oktatásra az Erasmus+ és 299 millió eurót kkv fejlesztésre a COSME program keretében, valamint 2,5 milliárd eurót az infrastruktúra fejlesztéseket támogató CEF program céljaira.

További információk: http://reliefweb.int/report/world/draft-eu-budget-2017-commission-proposes-budget-focused-priorities-growth-jobs-and

A H2020 programmal bevezetett egyszerűsítések értékelését célzó, 2015-ben – a program első 20 hónapjának elteltét követően – meghirdetett online felmérés eredményeit tartalmazó jelentés elérhetővé vált.

A felmérés célközönsége a folyamatban levő H2020 projektek kedvezményezetti köre. A kezdeményezés az egyszerűsítések hatásaira vonatkozó visszajelzések és a jövőben bevezethető további egyszerűsítési javaslatok összegyűjtésére irányult.

A jelentés elérhetősége: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/survey/h2020_simplification-survey_final-report_en.pdf

Nagy-Britannia és az EU szorosan kötődik egymáshoz a kutatás területén – legyen szó kutatók cseréjéről, kutatásfinanszírozásról vagy közös előírások meghatározásáról. Mi következik ezután?

További információk: http://www.dw.com/en/what-does-brexit-mean-for-the-research-community/a-19353229

A Reuters Top 100 célja, hogy azonosítsa azokat az intézményeket, amelyek a leginkább hozzájárulnak a tudomány és a technológia fejlődéséhez, illetve a legnagyobb hatást gyakorolják a világgazdaságra.

További információk: https://www.kuleuven.be/english/news/2016/ku-leuven-tops-reuters-ranking-of-europes-most-innovative-universities

Az Európai Bizottság új, átfogó készségfejlesztési programot fogadott el.

A kezdeményezés azt hivatott biztosítani, hogy az emberek fiatal koruktól kezdve a készségek széles skáláját sajátítsák el, illetve hogy a lehető legjobban kamatoztatni lehessen az európai humántőkét.

További információk: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_hu.htm

Bővültek a fiatal kutatók pályázati lehetőségei, miután az NKFI Hivatal az idei évben jelentősen átalakította a posztdoktori kutatások és ösztöndíjak támogatásának rendszerét. Ennek célja, hogy a kutatói életpálya posztdoktori szakaszát támogató pályázati konstrukciókon belül – követve a nemzetközi gyakorlatot – világosan elkülönüljön a bérjellegű támogatást nyújtó klasszikus ösztöndíjprogram és a kutatói projektek finanszírozása.

http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/nepszeru-eletpalyaprogram

A kutatói bérek Horizont 2020 programból való elszámolása komoly kihívást jelent a hazai közfinanszírozású kutatóhelyek számára: jelentősen szigorodtak ugyanis a korábbi keretprogramokban alkalmazott fizetés-kiegészítési lehetőségek.

Az NKFI Hivatal szakértői számos megbeszélést és konzultációt szerveztek a hazai felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek bevonásával annak érdekében, hogy rálátásuk legyen az érintett intézmények bérezési gyakorlatára, ezáltal pedig megfelelő érvekkel és megoldási javaslatokkal felvértezve vehessenek részt az Európai Bizottsággal folytatott, elszámolási szabályokat érintő konzultációban.

További informűciók: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/fellepes-kutatoi-ber

A Bizottság megnyitotta a H2020 Marie Skłodowska – Curie Actions Egyéni Ösztöndíjak (MSCA Individual Fellowships) online pályázati felületét.

Összesen mintegy 218 500 000 EUR ösztöndíjra lehet pályázni 8 panelben, az összes tudományterületen (Chemistry (CHE), Social Sciences and Humanities (SOC), Economic Sciences (ECO), Information Science and Engineering (ENG), Environment and Geosciences (ENV), Life Sciences (LIF), Mathematics (MAT) and Physics (PHY)).

Igazi újdonságnak számít, hogy ebben az évben egy új felhívásra is lehet pályázni, a Society and Enterprise Panel-re (MSCA-IF-2016-EF-SE), amely keretében a nem akadémiai kedvezményezettekhez (kkv, kormányzat, civil szervezetek, múzeumok, kórházak, nemzetközi szervezetek, kulturális intézmények) történő kutatói mobilitást támogatják, mintegy 10 000 000 EUR összköltségvetéssel.

A pályázatok beadási határideje: 2016. szeptember 14. 17:00

http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/megnyilt-marie-curie

Kiváló nemzetközi értékelést kaptak, de végül forráshiány miatt mégsem részesültek támogatásban az Európai Kutatási Tanács (ERC) legjelentősebb, kiemelkedő kutatásokat ösztönző pályázatain azok a matematika, az idegtudomány és a biológia területén élvonalba sorolt kutatási projektek, amelyek az NKFI Hivatal pályázatán most mintegy 135 millió forintos forráshoz jutottak. Az ERC_HU_15 pályázati felhívás újra megnyílt, az újabb pályázatokat 2016. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

További információk: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/hazai-forras-elvonalbeli

Nagy örömmel osztjuk meg a jó hírt a BioTalentum ötödik nyertes H2020 pályázatáról!! 

Project in3: An integrated interdisciplinary approach to animal-free chemical and nanomaterial safety assessment

BIOT szerepe: ESR host on hiPSC reporter cell, trainings and secondments

A FET OPEN hosszú távú, tudományt és technológiát ötvöző új ötleteket támogat, amelyek radikálisan új, jövőbeni technológiák alapjait képezhetik. Nyitott felhívásain keresztül multidiszciplináris kutatási témák támogatására lehet pályázni. A nyitott felhívások a FET program költségvetésének 40%-t teszik ki, 2014-15-ben összesen 154 M euróra lehet pályázni. A pályázat folyamatosan nyitott, a beérkezett pályázatokat 6 havonta értékelik és rangsorolják.

Jelenleg 2 téma nyitott, következő beadási határidő: május 11.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fet-open-funding-opportunities-2016-next-call-deadline-11-may

Az elmúlt évhez képest 18%-kal, 2014-hez képest pedig 29%-kal érkezett több pályázat idén az ígéretes kutatói kezdeményezésű alapkutatási projektek megvalósulását ösztönző K_16 felhívásra. A tavalyihoz képest jelentősen, 7 milliárd forintra bővült keretösszegű pályázatra március 17-ig lehetett benyújtani tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető konkrét kutatások projektjavaslatait.

További részletek itt olvashatóak: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/novekvo-palyazoi-kedv

Az Európai Bizottság által is támogatott EU SME eHealth Competition keresi a legjobb eHealth KKV-t Európában.

Az idei döntőre az eHealth Week rendezvény részeként kerül sor Amszterdamban, a kritériumoknak megfelelő KKV-k február 29-ig pályázhatnak.

Dátum: 2016.06.09.
Helyszín: Amszterdam (Hollandia)
Szervező: TICBioMed
 
Robert Madelin, az Európai Bizottság innovációs főtanácsadója közös gondolkodásra szólít arra vonatkozóan, hogyan erősíthető meg Európa szerepe világszinten az innovációt előmozdító szereplők körében.

Az ötleteket, a témában készített tanulmányokat és egyéb anyagokat az alábbi webes felületre tudják feltölteni, illetve itt olvashatják a mások által közzétett gondolatokat is:
https://ec.europa.eu/futurium/en/innovation4eu

A pályázati felhívás szerint a már több éve eredményeket felmutató, stabil ipari és egyetemi partnerségre épülő pályázati konzorciumok számíthatnak támogatásra, amelyekből országszerte négy-hat Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) kialakítása várható – részletek a FIEK-pályázat kapcsán a portfolio.hu cikkében:

http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/kfi/ok_rughatnak_labdaba_a_felsooktatasi-ipari_eu-s_palyazaton.2.226999.html

A pályázati felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható, különösen olyan eredmények, amelyek megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható.

A kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

A támogatás odaítélésénél előnyt jelent a fiatal kutatók bevonása. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

Végső beadási határidő: 2016. március 17.
 
2016-02-22 12:14:52

Koncepciózusabb kutatásfejlesztési projekttervekre, felelősebb intézményfejlesztési döntésekre, és megalapozottabb költségvetési tervekre van szükség. Pálinkás József, az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a szakpolitikai véleménykérésre benyújtott kutatásfejlesztési és innovációs projekttervek értékelésének első tapasztalatairól.

A teljes cikk itt olvasható: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/forrasboseg-zavaraban

Két új Tudományos és Innovációs Társulás (KIC) létrehozására irányuló pályázati kiírás nyílt meg. Az élelmiszer-ellátási láncra fókuszáló EIT Food és a feldolgozóiparra koncentráló EIT Manufacturing kiírások 2016. július 14-ig pályázhatóak.

A pályázati dokumentáció az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) honlapján érhető el.

Az Európai Bizottság 2016 márciusában 10 millió eurós költségvetésű pályázatot hirdet, melynek célja a zika vírus és hatásainak tanulmányozása. A pályázat benyújtására rendelkezésre álló idő rendkívül rövid lesz, ezért fontos, hogy a pályázni szándékozó kutatók, kutatóintézetek már a pályázat bejelentése előtt megkezdjék az előkészületeket.

A pályázatot várhatóan március 15-én jelentik be, a pályaműveket április 28-ig lehet majd benyújtani. A tervek szerint a kutatási projektek júniusban kezdődnek.

További információk a pályázat tervezetével és a webinar elérhetőségével kapcsolatban:
https://ec.europa.eu/research/health/index.cfm?pg=area&areaname=zika

Az Európai Bizottság összegyűjtötte a 7. keretprogram (FP7) projektjeinek elszámolása során elkövetett tíz leggyakoribb hibát.

Bár a lista elsősorban a még folyamatban levő FP7 projektek kedvezményezettjei számára jelent iránymutatást, a Horizont 2020 program változásainak szem előtt tartása mellett az új program projektjeinek megvalósítói is okulhatnak a tájékoztatóból.

További információk: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/104049/avoid-finance-errors_en.pdf

Forrás: http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/hogyan-kerulhetok-el

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2016. február 15-én megjelenő felhívásában a korábbi évekhez képest jelentősen megnövelt, 7 milliárd forintos keretösszegben lehet pályázni kutatói kezdeményezésű felfedező kutatási programok megvalósítására. A forrás hatékonyabb felhasználása érdekében 2016-ban több újítás is szerepel az alapkutatásokat ösztönző versenypályázati felhívásban.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/kutatoi-kezdemenyezesu

Új célokat fogalmaztak meg a Magyar Tudományos Akadémia vezetői, hogy tovább növeljék az Akadémia súlyát a nemzetközi tudományban, a társadalom és a kormány előtt. Átfogó kutatási programok indulnak az ország számára fontos témákban, és konkrét lépések történnek annak érdekében, hogy a magyar kutatókat felkészítsék a nemzetközi „üzemmódra”. Az MTA mindkét területen együttműködne az egyetemekkel és más szereplőkkel is.

http://mta.hu/mta_hirei/tovabb-kell-novelni-az-akademia-sulyat-interju-lovasz-laszloval-a-folytatasrol-105775

Több mint 1000 milliárd forint értékű pályázati támogatás válik elérhetővé 2016-ban, az év során várhatóan összesen több mint 50 pályázati lehetőség nyílik meg vagy bővül folyamatosan. Ezek jelentős része a kkv-kat, illetve innovatív cégeket célozza meg. A tavaly rendkívüli népszerűségnek örvendő két kapacitásbővítő pályázat keretösszege például összesen újabb 60 milliárd forinttal bővül, de a logisztikához, a kkv-k versenyképességéhez, illetve az információtechnológiához kapcsolódó forrásokra is hamarosan lehet pályázni.

Forrás: http://blog.szta.hu/1000-milliardos-palyazati-forrassal-szamolhatnak-iden-a-kkv-k/

Open Innovation konferencia: május 23-24. Amszterdam

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-innovation-20-conference-2016

A kapcsolódó felhívásokról információ elérhető itt: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/h2020-open-innovation-related-calls

 

Az Európai Bizottság április 30-ig várja a javaslatokat és véleményeket a FET Open témakörökkel kapcsolatban.

Részletek itt:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-future-and-emerging-technologies-and-mathematics-horizon-2020

2016-02-22 11:03:42

Megjelentek az IMI honlapján az idei évre tervezett felhívások: http://www.imi.europa.eu/content/future-topics

2013-ban ért véget az 55 milliárd eurós költségvetésű FP7 kutatási és technológiafejlesztési keretprogram. Ennek utóértékelésével az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága nemzetközi szakértői csoportot bízott meg, amely az eredmények és hatások bemutatásán túl javaslatokat tett a programok jövőbeni eredményességét javító teendőkre.

A lezárult keretprogram forrásainak aránytalan elosztása nem az új tagállamok elleni elfogultság jele – szerepel a testület jelentésében.

Részletek:

http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/merlegen-unios

http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/fp7-merleg-jelentosen

 

A KFI finanszírozás rendszerének megújítását elismeri, a kutatóintézetek, a felsőoktatás, és az üzleti szféra közötti szorosabb együttműködést szorgalmazza a hazai KFI rendszer átvilágítása során készült előzetes szakértői jelentés, melynek következtetéseit az NKFI Hivatal szervezésében vitatták meg a kormányzat, az egyetemek és kutatóintézetek, valamint az innovatív vállalkozások képviselői.

http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/nemzetkozi-szakertoi

Az EU-tagállamok kutatásért és innovációért felelős vezetői rendszeresen találkoznak, hogy megvitassák az európai versenyképesség kérdéseit és az ezzel kapcsolatos közös feladatokat. Ezúttal – a holland uniós elnökség kapcsán – január 27-én Amszterdamban ülésezett a Versenyképességi Tanács, ahol Magyarországot Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke képviselte.

Mint díszvendég, a találkozó előestéjén a technológiai úttörőként és üzletemberként egyaránt ismert Bill Gates is megosztotta gondolatait a résztvevőkkel.

http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/kutatasi-miniszterek

Pályázat a magyar-izraeli együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési együttműködések támogatására.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2016. május 2-ig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

A pályázati felhívás célja

A pályázat célja a hazai partnerek támogatása olyan magyar-izraeli együttműködésben megvalósuló KFI projektekben, amelyek eredményeként a magánszektorban új vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül:

 • Fenntartható és tiszta technológiák (Sustainable and clean technologies)
 • Mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiák (Bio-Agro – agriculture and food technologies)
 • Infokommunikáció (ICT)
 • Biotechnológia és orvosi műszerek (Biotech and medical devices)

Részletek: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-izraeli-tet/magyar-izraeli-ipari

Országszerte várhatóan négy-hat felsőoktatási és ipari együttműködési központ (FIEK) alakulhat az ipari fejlesztések kutatási bázisának biztosítására. A pályázatok benyújtásának feltétele a támogató KFI szempontú szakpolitikai vélemény, amely 2016. február 1-től 2016. március 1-ig igényelhető.

A szakpolitikai véleményezéshez készült értékelési útmutató szerint az értékelés főbb szempontjai a tervezett FIEK működési tervére, a közreműködő partnerek szakmai kiválóságára, valamint a projekt eredményeinek újdonságtartalmára és várható társadalmi, gazdasági hasznosságára vonatkoznak.

További információ a felhívásról:

Dr. Dinnyés András professzor (a Biotalentum tulajdonosa és ügyvezetője) szerda este az M1-en mesélt a klónozásról és a génkutatásról.

Az interjú megtekinthető itt: http://www.mediaklikk.hu/video/ma-este-2016-01-27-i-adas/

José Manuel Barrosónak, az Európai Bizottság korábbi elnökének tudományos főtanácsadója szerint Magyarországnak változtatnia kell a tudomány finanszírozási modelljén ahhoz, hogy nemzetközileg is versenyképes legyen. A skót kutató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nemzetközi tanácsadó testületének tagjaként járt Budapesten.

http://nkfih.gov.hu/hivatal/2016-160107/mitol-lesz-hatekonyabb

A kutatási eredmények hozzáférésének kérdése világméretű vitát generál tudományos körökben. Az egyik álláspont, hogy a tudományos közlemények mellett a mérési adatok is hozzáférhetőek legyenek /Open Data/, mások úgy vélik, elsőre az Open Acces, vagyis maguknak a közleményeknek a hozzáférhetővé tétele is elég nagy falat.

http://nkfih.gov.hu/hivatal/2016-160107/vitak-kereszttuzeben

Az év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további, összesen öt kategóriában díjazzák, úgymint:
Ipari, Agrár, Környezetvédelmi Innovációs Díj, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díjai.

A legeredményesebb, 2013. január 1. után alapított startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség Startup Innovációs Díját nyeri el.
 
A díjak ünnepélyes átadására 2016. március végén kerül sor az Országházban.

A pályázaton, közvetlen jelentkezés vagy javaslat alapján, azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2015. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A SciChallenge projekt azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a tudományos nevelést és karriert vonzóbbá tegye a fiatalok számára, felkeltse az érdeklődésüket a tudomány, a technológia, a mérnöki pálya és a matematika iránt, illetve innovatív és hatásos tanítási és tanulási módszereket vezessen be.

A konzorcium tagjaként a Biotalentum is részt vesz a projekt megvalósításában.

SciChallenge projektről bővebb információk itt találhatóak: http://project.scichallenge.eu/

2016 februárjában az Európai Bizottság nyilvános konzultációt tart a jövő FET programjához kapcsolódó ötletek összegyűjtésére.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/pre-announcement-fet-consultation-work-programme-2018-2019

Program meghirdetése:
2016. január 18.
Végső beadási határidő:
2016. július 15.
 
Az NKFIH részvételével megjelent az ERA-NET Infect-ERA program negyedik nemzetközi konzorciális kutatási pályázati fordulójának felhívása a szervezet honlapján (http://www.infect-era.eu/4th-call-2016).

A felhívás megjelenésének dátuma: 2016. január 18.
Az előpályázatok beadási határideje: 2016. március 17.
A teljes pályázat beadásának határideje (csak sikeres előpályázat esetén): 2016. július 15.

A pályázat célja konzorciális formában végzendő nemzetközi kutatások támogatása a fertőző betegségek témaköreiben.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/2016/era-net-infect-era-joint/era-net-infect-era-joint

 

Program meghirdetése:
2016. január 22.
Végső beadási határidő:
2018. május 11.
 
A felhívás célja a hazai tudásközpontok versenyképességének, kutatási hatékonyságának megerősítése a kutatási infrastruktúra fejlesztése révén, valamint a nemzetközi együttműködésekben való sikeres magyar kutatói részvétel ösztönzése, különös tekintettel a Horizont 2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai bekapcsolódás növelésére. E célok megvalósítása érdekében a felsőoktatási intézmények, akadémiai és egyéb kutatóintézmények 50–500 millió forint közötti forrásra pályázhatnak.

A felhívás a korábban meghirdetett, hasonló célú GINOP felhívás tükörpályázata a Közép-Magyarország régió (budapesti és Pest megyei pályázók) részére. A rendelkezésre álló keretösszeg 2 milliárd forint.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/vekop-233-15/kutatasi-infrastruktura

Program meghirdetése:
2016. január 22.
Végső beadási határidő:
2018. február 28.
 
A felhívás a tudásintenzív, innovatív vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére. Mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások igényelhetnek 50–500 millió forint közötti forrást egyes önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig, esetenként azon túl, a piacra lépésig. Elsősorban olyan projektek támogathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A felhívás a korábban meghirdetett, hasonló témájú GINOP felhívás tükörpályázata a Közép-Magyarország régió (budapesti és Pest megyei pályázók) részére. A rendelkezésre álló keretösszeg 5 milliárd forint.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/europai-unios-forrasbol/felhivasok/2016/vekop-211-15/vekop-211-15

2016-01-22 10:41:12

Ahogyan azt korábban is közzétettük, nemrégiben megjelentek a következő 2 évre (2016-2017) szóló H2020 pályázati felhívások.

Ügyfeleink hatékony pályázati felkészülésének támogatása érdekében a Biotalentum Consulting készített egy táblázatot, amelyben a 2016-ban esedékes, népszerűbb felhívások szerepelnek.

A táblázat letölthető itt: /uploaded_files/files/new%20calls_2016.xlsx

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal: http://biotalentumconsulting.hu/contact/

Saját kutatásfejlesztési kapacitással nem rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét ösztönzi a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2.1.4-15 számú pályázati felhívása, amelynek keretében az elnyerhető finanszírozás révén a vállalkozások szolgáltatásuk kifejlesztése érdekében közvetlenül vehetnek igénybe KFI szolgáltatást egyetemektől, kutatóhelyektől vagy más, minősített szolgáltatóktól.

A beérkezett pályázatokat éves fejlesztési keret alapján, egyszerűsített eljárás részeként, folyamatosan értékelik. Prioritást élveznek azon projektek, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/57247

A nemzeti kultúra fogalmának és mai helyzetének sokrétű megközelítésére vállalkoztak az Emberi Erőforrások Minisztériumának január 12-i konferenciájának előadói az Országházban. Felszólalásában Pálinkás József kifejtette: „Az innováció kultúrája éppen azt jelenti, hogy létre akarunk hozni valamit a közösség érdekében, s nem csupán a közösség pénzét akarjuk elkölteni valamire, amit divatos szóval innovációnak nevezünk.”

Hozzátette: a kultúra innovációja megtartva megújuló folyamat, amely nyitott a világra és az újdonságra.

Forrás: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/kultura-innovacioja

Az EU tagállamok részvételével közösen finanszírozott „Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek” (Electronic Components and Systems for European Leadership, ECSEL) című program 2016-os fordulójának részleteiről tájékozódhatnak a potenciális pályázók január 27–28-án Strasbourgban. Információszerzésen, valamint a korábbi pályázatok tapasztalatainak megismerésén túl a résztvevők konzorciumi partnereket is találhatnak a rendezvényen.

Forrás: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/konzorciumepito

2016-01-15 12:36:53

Több mint 32 milliárd forint európai uniós pályázati forrás nyílik meg az Európai Innovációs Partnerség (EIP-AGRI) több programjában, a pályázatok kidolgozása folyamatban van - jelentette be Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára egy szakmai konferencián csütörtökön Budapesten.

Részletek itt: http://profitline.hu/hircentrum/hir/345575/32-milliard-innovaciora-

Közép-Kelet Európából Magyarország évek óta az egyik legsikeresebb szereplő az Európai Kutatási Tanács (ERC), kiemelkedő kutatásokat támogató pályázatain. Forráshiány miatt azonban az előzetes bírálaton kiválóra értékelt magyar projektek többsége nem jut támogatáshoz.

Az NKFI Hivatal 2015-ben indított pályázata áthidaló finanszírozást biztosít ezeknek a nemzetközileg elismert és az ERC pályázaton is legjobbak közé sorolt felfedező kutatási programoknak, hogy a kutatók ne kényszerüljenek megszakítani vagy külföldön folytatni tudományos munkájukat, hanem magyar fogadóintézményben, kiszámítható körülmények között készülhessenek fel egy újabb ERC-pályázat benyújtására.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/elvonalbeli-felfedezo

December 18-án ülést tartott az NKFI Hivatal elnökének munkáját stratégiai javaslatokkal támogató Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület. A megbeszéléshez csatlakoztak a kutatási pályázatokat értékelő szakterületi kollégiumok elnökei, az innovációs pályázatokkal kapcsolatos döntéshozatalban kulcsszerepet játszó Innovációs Testület tagjai, délután pedig a legnagyobb egyetemek és kutatóintézetek vezetői is.

A felkért jeles szakértők elsősorban a hazai pályázati rendszer első évének működési tapasztalatait, eredményeit és a főbb fejlesztési irányokat elemezték.

További információk: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/nemzetkozi

A felhívás a startup vállalkozások alapítását ösztönző inkubátorok megerősítését, továbbá a kezdeti fázisú innovatív vállalkozások fejlesztését célozza.

Benyújtásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen az NKFI Hivatal által kiadott támogató KFI szempontú szakpolitikai véleménnyel, amelyhez 2016. február 1-től 2016. március 7-ig lehet benyújtani a dokumentumokat. A szakpolitikai vélemény kialakításának szempontjait 2016. január 15-ig teszi közzé az NKFI Hivatal.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/orszagos-start-indulo

A sikeres piacorientált fejlesztésekre törekvő vállalatok és a kiváló kutatási potenciállal rendelkező felsőoktatási intézmények közötti dinamikus együttműködés ösztönzése céljából a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok keretében új pályázati koncepció megvalósítását kezdeményezte.

A program keretében elsősorban a már több éve eredményeket felmutató, stabil ipari és egyetemi partnerségre épülő pályázati konzorciumok számíthatnak támogatásra, aminek eredményeképpen országszerte várhatóan négy-hat felsőoktatási és ipari együttműködési központ (FIEK) alakulhat.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen az NKFI Hivatal által kiadott támogató KFI szempontú szakpolitikai véleménnyel, amelyhez 2016. február 1-től 2016. március 1-ig lehet benyújtani a dokumentumokat. A szakpolitikai vélemény kialakításának szempontjait 2016. január 15-ig teszi közzé az NKFI Hivatal.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/fiek-uj-igeretes

2016-01-12 09:59:39

2015. december 17-én, a Parlamentben ünnepélyes keretek között immáron 27. alkalommal átadták a Novofer Alapítvány által alapított Gábor Dénes-díjakat.

Gábor Dénes-díjat kapott Kazi Károly villamosmérnök, a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. ügyvezetője, a MISZ Választmányának tagja, a magyar elektronikai ipar fejlesztésében végzett sokirányú szakmai- és társadalmi tevékenységéért.

További Gábor Dénes-díjazottak:
- Kistelegdi István építészmérnök, a Pécsi Tudományegyetem tanára,
- Merkely Béla Péter szakorvos, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának elnöke,
- Charaf Hassan villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) docense,
- Mészáros Csaba villamosmérnök, az Evopro Holding Zrt. vállalat alapítója,
- Hangody László orvos, akadémikus, a Semmelweis Egyetem tanára,
- Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus.

Forrás: MISZ - http://www.innovacio.hu/2b_hu.htm

Az Európai Bizottság jelentése szerint 2014 és 2020 között a 28 EU tagállam 3,8 millió eurót tervez fordítani egészségügyi infrastruktúrára és további 954 millió eurót az egészségügyben használatos ICT megoldásokra.

Részletek: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/itemdetail.cfm?item_id=28031&newsletter_id=102&lang=en

2015-12-18 11:19:28

 

2015. december 10-11-én "Marie Skłodowska-Curie Actions" témában, kutatói pályázatokról tartanak konferenciát Luxemburgban , ahol a Biotalentum Kft. ügyvezetője, Prof. Dinnyés András is az előadók között szerepel.

Előadásának címe: "The SME challenge: How to harmonise MSCA training with product development objectives"

http://msca2015.lu/wp-content/uploads/2015/08/MSCA_COFUND-SAVE-THEDATE-HD.pdf

 

 

 

Innovációs nagydíj pályázatot hirdetett a Magyar Innovációs Alapítvány az idei legnagyobb horderejű műszaki, technológiai, gazdasági innovációs teljesítmény elismerésére.

Forrás: http://nkfih.gov.hu/hivatal/online-sajto/2015/itt-innovacios-nagydij

A Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatához kapcsolódóan az NKFI Hivatal nyilvános konzultációt tart 2015. november 17-én 13.00-15.00 óra között.

Helyszín: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 2. emelet 230-as terem. A konzultáció a férőhelyek korlátozott száma miatt regisztrációhoz kötött.

A tájékoztatás célja, hogy elősegítse a közvetlen EU-s támogatást nyújtó – ezért a Közép-Magyarország régió cégei számára is nyitott – Horizont 2020 program pályázatain a hazai kis- és középvállalkozások sikeres szereplését. A konzultáción résztvevők megismerhetik a KKV fejlesztési eszköz pályázat eddigi tapasztalatait, tanácsokat kaphatnak a pályázatuk elkészítéséhez, feltehetik általános vagy technikai jellegű kérdéseiket. A Hivatal szakértői tájékoztatást adnak a 2016-2017 folyamán támogatandó tématerületekről, valamint az NKFI Hivatal KKV-knak szóló rásegítő pályázatáról is.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal több eszközzel segíti a kis- és középvállalkozások versenyképességének, nemzetközi forrásbevonási képességének javítását. Ez a felhívás azokat a kis és középvállalkozásokat kívánja támogatni, amelyek az Európai Unió által meghirdetett Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 1. fázisán a szakmai küszöböt elérő nemzetközi értékelést kaptak, de forrás hiányában nem nyertek támogatást. Ezeknek a cégeknek a 2. fázison történő sikeres szerepléséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/horizon2020-kkv/kkv-15

Program meghirdetése:
2015. október 26.
Végső beadási határidő:
2015. december 21.

A pályázati felhívás célja:

A magyar-török tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási és tartózkodási költségeikhez.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/magyar-torok-ketoldalu

Hússzor annyi forrás jut a vidék kutatás-fejlesztési és innovációs életének támogatására, mint a fővárosi régióra - mondta Pálinkás József a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Az ok, a tudományos életben is erősen érezhető Budapest központúság.

http://nkfih.gov.hu/hivatal/online-sajto/2015/palinkas-jozsef-het-evre

Nemzetközi projektek előkészítéséhez vagy megvalósításához nyújt kiegészítő jellegű, elsősorban a kutatói szakembercserét és kapcsolatépítést támogató finanszírozást a kétoldalú tudományos és technológiai együttműködéseket ösztönző pályázat, amelyet 2015. október 20-val kezdődően az NKFI Hivatal több relációban is meghirdet.

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 300 millió forint keretösszeget biztosít.

További részletek: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/magyar-osztrak

Az Európai Bizottság online pályázati felületén 2015. október 15-én megjelentek a Marie Skłodowska-Curie Akciók ITN pályázatai.

A pályázati felhívásokkal az Európai Bizottság célja, hogy egy fiatal, kreatív, vállalkozó szellemű kezdő kutatói (Early-Stage Researchers) kör jöhessen létre, sokoldalú képzések útján, akik képesek lesznek szembenézni a jelen és a jövő globális kihívásaival, és tudásukat, gazdasági és társadalmi előnyök megszerzése céljából, termékek és szolgáltatások kifejlesztésére váltani.

Az ITN pályázatok fogadóintémények számára kiírt képzési és doktori pályázatok, három különböző típussal:

 1. Európai Képzési Hálózatok (European Training Networks - ETN)
 2. Európai Ipari Doktorátus (European Industrial Doctorates - EID)
 3. Európai Közös Doktori programok (European Joint Doctorates - EJD)

Pályázati útmutató (Guide for Applicants): http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl16-msca-itn_en.pdf

2015. november 4-én, Lettországban (Riga, Radisson Blu Hotel) kerül megrendezésre a "Horizon2020 nemzetközi üzletember találkozó" az Enterprise Europe Network szervezésében. Európai vállalkozások, egyetemek és kutatók jelentkezését várják, hiszen a rendezvény lehetőséget nyújt projektötletek megosztására, üzleti partnerkapcsolatok kiépítésére, valamint a Horizon2020, az ERASMUS+ és az EUROSTAR programokon való részvételre.
 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött (2015. október 28-ig).

A rendezvény részletes programjáról az alábbi
linken tájékozódhat.

2015. október 19-én adta ki a Deloitte, regionális vállalati K+F felmérésének eredményeit. A közép- és nagyvállalatok körében végzett felmérésben idén a 75 válaszadó hazai cég mellett, tíz további közép-európai ország (Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) vállalatai vettek részt.

Néhány kiemelés a felmérés legfőbb megállapítások közül, a magyar vállalatokra vonatkozóan:
- Középtávon biztató a K+F ráfordítások várható növekedési tendenciája.
- Itthon még mindig jelentős azoknak az aránya, akik nem ismerik a K+F minősítés lehetőségeit.
- Az elkövetkező években rendelkezésre álló hazai és európai uniós forrásbőség miatt a vállalatoknak és a döntéshozóknak mindenképpen erősíteniük kell az egymás közötti konzultációt.
- A potenciális pályázók számára kifejezetten hátrányos lenne, ha a visszatérítés a projekt eredményéből származó bevétel nagyságától, vagy a felmerülésének időpontjától függne.


A teljes felmérést az alábbi linken lehet megtekinteni.

2015. november 2. (hétfő), 10.30-11.45

Ingyenes webinar, itt lehet regisztrálni: https://www.iprhelpdesk.eu/registration/webinar_Introduction_to_IP

Nemzetközi projektek előkészítéséhez vagy megvalósításához nyújt kiegészítő jellegű, elsősorban a kutatói szakembercserét és kapcsolatépítést támogató finanszírozást a kétoldalú tudományos és technológiai együttműködéseket ösztönző pályázat, amelyet 2015. október 20-val kezdődően az NKFI Hivatal több relációban is meghirdet.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/magyar-osztrak

Az EU által támogatott BioHorizon projekt Partner Rendezvényt tart Brüsszelben, a Sheraton Hotelben 2015. november 26-án az InfoWeek keretein belül ‘Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ (SC2) a Horizon 2020-ban témában.

Az első beadási határidők 2016 év elejére várhatóak, így a rendezvény remek alkalmat biztosít partnerkeresésre. 

Regisztrálni november 8-ig lehet, egészen addig, amíg a létszám be nem telik.

További információk és regisztráció: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017

 

 

Az Európai Bizottság közel 16 milliárd eurót fordít kutatás-fejlesztésre a következő két évben a H2020 (Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját 2014-2020 között meghatározó program) keretein belül, az október 13-án elfogadott 2016-2017-es work program alapján.

A work program elérhető a portálon: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17

Ezen a linken elérhetőek a Personalised Medicine (PM) felhívások (beadási határidők szerinti sorrendben).

Ezen a linken a 2016-2017 WP Health témaköreinek összefoglalója található.

 
 

Magyarországon eddig hiányzott egy egységes "felhordó" rendszer, ami a kezdő vállalkozásokat eljuttatná a növekedés fázisába, illetve a kockázati tőkepiac szereplőihez, de ennek kialakítása most megkezdődik egy két pályázatból álló rendszer keretében - jelezte egy háttérbeszélgetésen Pálinkás József. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke hozzátette, hogy az első fázisban gyorsan dönt majd egy szakértői testület, hogy néhány millió forint megítélhető-e az ötletgazdának, amely összegből kidolgozhatja a projektjét és megszerezheti a legelső visszajelzéseket. Ha ez sikerült, akkor egy másik pályázaton további mintegy 60 millió forintot kaphat a növekedéshez, inkubátorok közreműködésével. Ezen két pályázat mellett idén ősszel megjelenik egy olyan felhívás is, amely nem csak startup jellegű vállalkozásokat ösztönöz 10-130 millió forintot prototípus kifejlesztésére és piacra vitelére.

http://nkfih.gov.hu/hivatal/online-sajto/2015/harom-uj-palyazat-is

Az eddigi széttöredezett rendszer helyett egy egységes, átlátható kutatási, fejlesztési és innovációs pályázati rendszer alakul ki Magyarországon, amely forrásokkal kapcsolatos szemléletben is gyökeres változást hoz - hangsúlyozta egy szerdai háttérbeszélgetés keretében Pálinkás József. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke számos gyakorlati példával is alátámasztotta, hogy ez a változás mit jelent majd, és érzékeltette: a tét nem kicsi, hiszen a 2014-2020-as uniós ciklusban összesen mintegy 1200 milliárd forintnyi forrás megfelelő, a fenntarthatóságra is koncentráló felhasználásáról van szó.

A Pálinkás József által hangsúlyozott legfontosabb üzenetek itt olvahatóak: http://nkfih.gov.hu/hivatal/online-sajto/2015/gyokeres-valtozas-jon

A sikeres kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet a hazai gazdasági versenyképességet növelő pályázati konstrukciókkal ösztönzi a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) - nyilatkozta Pálinkás József, a hivatal elnöke az MTI-nek pénteken.

http://nkfih.gov.hu/hivatal/online-sajto/2015/palinkas-jozsef-palyazati-konstrukciok

 

A Biotalentum programja nagy sikert aratott a látogatók körében a Kutatók éjszakája idei rendezvényén a Planetáriumban: "Meg van írva? Magzati életesemények hatása hosszú távú egészségünkre az EpiHealthNet projekt Marie Curie program kutatóinak tolmácsolásában" címmel.

Az öt állomásból álló rövid túra során a látogatók megismerkedhettek a sejtbiológiai alapjaival, a méhen belüli fejlődéssel, illetve arra kerestük a választ, hogy milyen hatása van a magzati életeseményeknek hosszú távon egészségünkre. A gyermekeknek játékos formában, gyurmázással, rajzolással, érdekes poszterekkel mutattuk be mindezt, módjuk volt kipróbálni a kutatók "alapeszközét" a pipettát is, valamint az utolsó állomáson játékos teszt formájában adhattak arról számot, mit is tanultak látogatásuk során, amit mi apró ajándékkal jutalmaztunk.

Itt látható néhány, a programon készült fotó:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960930617283924.1073741829.629125197131136&type=3

A magyar innovációs rendszer 10-15 százaléka kiváló, ám 20-30 százaléka eldobásra érett – mondta Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a Napi.hu és a Noguchi innovációs konferenciáján. Az elnök szerint a legkiválóbbakat érdemes támogatni állami és uniós forrásokból, ők húzhatják magukkal a többieket és kutatási eredményeik hasznosulása révén a magyar gazdaságot és társadalmat.

http://nkfih.gov.hu/hivatal/online-sajto/2015/igy-kerulheti-el

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016. és 2017. évben várható pályázati kiírás csoportokra (call-ok) vonatkozó legfontosabb információkat. A két évben mindösszesen 45 call megjelenését tervezik csaknem 10 milliárd EUR összegben. Az első callok megnyitása októberben várható.

A táblázat itt olvasható: nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/varhato-horizon-2020

Érdemes komolyan venni a kormány által kitűzött gazdaságfejlesztési célokat, illetve az új uniós pályázatok korábbiaktól eltérő szabályrendszerét, mert az értékelés során ezeket nagyon szigorúan veszik az elbírálók részben a valódi eredményekre összpontosító kiírások, részben a várható külső vizsgálatok miatt - lényegében ez a kép rajzolódik ki az egy éve indult új uniós pályázati ciklus eddigi üzeneteiből és fejleményeiből.

Részletek a cikkben: http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/nagy_valtozasok_az_eu-palyazatoknal_ezek_az_elso_tanulsagok.220557.html

Program meghirdetése: 2015. szeptember 29.
Végső beadási határidő: 2017. november 15.
 
A pályázati felhívás teljes szövege elérhető az alábbi linken:
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_strategiai_k_f_muhelyek_kivalosaga_cimu_felhivas

Program meghirdetése: 2015. szeptember 29.

Végső beadási határidő: 2017. november 30.

A pályázati felhívás teljes szövege elérhető az alábbi linken:
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_k_f_versenykepessegi_es_kivalosagi_egyuttmukodeseket_tamogato_felhivas

Rövidebb összefoglaló: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/europai-unios-forrasbol-tamogatott-projektek/palyazati-felhivasok/2015/ginop-221-15/versenykepessegi

 

Az Európai Bizottság több Horizont 2020 FET OPEN (Future and Emerging Technologies Open) pályázat beadási határidejét meghosszabbította 1 nappal, mert a határidő előtt a pályázatbefogadó rendszer túlterheltsége következtében technikai problémák merültek fel.
 • FETOPEN-RIA-2014-2015: FET-Open research projects;
 • FETOPEN-CSA-FETEXCHANGE-2015: FET Exchange Coordination and Support Activities 2015;
 • FETOPEN-CSA-FETTAKEUP-2015: FET Take-Up Coordination and Support Activities 2015

A pályázatok új beérkezési határideje: 2015. szeptember 30, 17:00 (brüsszeli idő szerint)

http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/2020-fet-open-beadasi

2015-09-28 11:21:08

Új pályázati modellben ösztönzi az innovatív kezdő vállalkozásokat a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A hamarosan meghirdetendő startup pályázati programok célja, hogy a megvalósítás kezdeti szakaszában javítsák a nemzetközi piacon üzletileg hasznosítható terméket, technológiát, szolgáltatást fejlesztő, közelmúltban létrejött vállalkozások növekedési esélyét.

Forrás: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/startupok-ujratoltve

Program meghirdetése:
2015. szeptember 25.
Végső beadási határidő:
2016. december 31.
 
Pályázat a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatására.
 
 

A pályázat benyújtásának határideje

2015. november 15., ezután a pályázat benyújtása negyedévente lehetséges, a nemzetközi pályázat jóváhagyását (2014-ben nyertes pályázatok esetében e felhívás aktiválását) követő 30 napon belül.

A pályázati felhívás célja

A pályázat a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával elősegíti magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:

 • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (programkód: AAL); 
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (programkód: ECSEL); 
 • EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS)

Részletek: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas

Hivatalosan is elindult a Duna Transznacionális Program, amelyben kulcsszerep jut Magyarországnak - nyilatkozta Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-nek a program szerdai nyitókonferenciája alkalmából.

Részletek: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/unios-forrasok-felhasznalasaert-felelos-allamtitkarsag/hy/elindult-a-duna-transznacionalis-program

Több mint 900 milliárd forint uniós fejlesztési forrás még idén elérhető lesz a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, ami a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP) 2014-20-as időszakra vonatkozó 2700 milliárd forintos keretösszeg harmada - tájékoztatta Rákossy Balázs szerdán az MTI-t.

Forrás:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/unios-forrasok-felhasznalasaert-felelos-allamtitkarsag/hy/mar-iden-elerheto-lesz-a-ginop-tamogatasok-harmada

A 2020-ig tartó uniós költségvetési időszakban a kutatás-fejlesztés (K+F) csak akkor támogatható, ha annak eredményeképpen új termék születik, ha ez elmarad, akkor vissza kell fizetni a támogatást - mondta Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.

Forrás: http://orientpress.hu/148526

Az MNKH - Enterprise Europe Network szíves figyelmébe ajánlja a 2015. november 5-6-án Düsszeldorfban tartandó Sikeres K+I Európában - 7. Európai partnerközvetítő rendezvényt, mely kiváló lehetőség a HORIZON 2020 program pályázataihoz megfelelő partnerek megismerésére.

Helyszín: Németország, Düsszeldorf, Van der Valk Airporthotel

Időpont: 2015. november 5-6.

Jelentkezési határidő (projektötletek bemutatására): 2015. október 22.

Regisztráció: www.zenit.de/networking

2015-09-23 08:48:23

Az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Office, EPO) meghirdette a 2016. évi, feltalálóknak szóló díjat, a "European Inventor Award 2016"-ot, melyre öt kategóriában lehet pályázni: ipar, KKV, kutatás, életmű és nem európai ország. Olyan szabadalmak nevezését várják, melyeket a gazdaságban, ill. a gyakorlatban hasznosítottak. A pályázatra 2015. október 14-ig lehet nevezni.

Forrás: http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet közzétette a honlapján a 2016. évi Food KIC és Manufacturing KIC pályázati kiírásokhoz kapcsolódó legfontosabb határidőket, valamint egy tájékoztató előadást a 2016. évi pályázati kiírásokról.

Forrás: http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/eit-food-eit

2015. október 21., Lisszabon

A konferenciáról bővebben itt olvashat: 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/itemdetail.cfm?item_id=25657&newsletter_id=129&lang=en

A Templeton program támogatói között a Biotalantum is szerepel, mentorként pedig tulajdonos-ügyvezetőnk Dr. Dinnyés András is segíti a programot: http://www.templetonprogram.hu/mentorok

 

A FET H2020 munkaprogram tervezetét a Bizottság még nem hagyta jóvá, a végleges verzió közzététele október közepére várható.

A dokumentum elérhető itt: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/02.%20FET%202016-2017_pre-pub.pdf

A Lisszabonban, "ICT 2015" címmel megrendezésre kerülő konferencia (október 20-22.) 3 nap alatt több párhuzamos programnak is otthont ad: a középpontban a 2016-2017-es Work Program különböző témákból álló szekciói lesznek, a kiállítási területen több, mint 150 standdal és kapcsolatépítési lehetőséggel.

Részletek itt: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/itemdetail.cfm?item_id=25567&newsletter_id=129&lang=en

A program azokat a kognitív (gondolkodási, megismerési) területen kiemelkedő képességű tehetségeket keresi, akik egy egyedülálló, elsőként Magyarországon induló, személyre szabott tehetségfejlesztő programban, a Magyar Templeton Programban vehetnek majd részt 2016. március 1-től egy egész éven át.

Részletekről itt tájékozódhat: http://www.templetonprogram.hu/

 

Horizon 2020 Work program: 2016-2017 ‘Secure, Clean and Efficient Energy’ témában információs napot tartanak.

Dátum: 2015. november 6.

Helyszín: Charlemagne, Brüsszel

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek itt: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=8BDC94AA-B603-4E55-36835522D7C0CD08&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Az Európai Bizottság harmadik alakalommal hirdette meg a Női Innovátorok Európai Díját. A díjat az a három vállalkozónő kaphatja meg, aki kiemelkedő innovatív ötleteit piacra vitte. Az első díjazott 100 000 €, a második 50 000 €, a harmadik 30 000 € pénzjutalomban részesül.

A pályázat beadási határideje: 2015. október 20. 12:00 óra (CET)

A pályázat részletei: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html

Forrás: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-wiprize-2015/1645188-wipleaflet2016_en.pdf

Idén 10 éves az Európai Unió által kezdeményezett rendezvénysorozat, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a kutatói pályára, a műszaki és természettudományok tanulásának és oktatásának fontosságára.

A programokon történő részvétel ingyenes, bár néhány program esetében regisztrációhoz van kötve. A teljes programkínálat az alábbi érhető el: http://kutatokejszakaja.hu/2015/

2015-09-04 13:04:59

Csaknem 70 milliárd forint európai uniós forrás áll rendelkezésre a Duna régión belüli együttműködési és támogatási projektekre 2020-ig. 220 millió Eurós büdzséjével és 14 résztvevő országával a Duna Transznacionális program a legnagyobb transznacionális program a 2014-2020 közötti időszakban. A program középpontjában a közös kutatás-fejlesztés és társadalmi innováció, a vállalkozói készség ösztönzése, a környezeti és kulturális felelősségvállalás, a közlekedésfejlesztés és az energiabiztonság, a karbonszegény gazdaság felé történő elmozdulás támogatása áll.

Forrás: http://feol.hu/hirvilag/unios-milliardok-a-dunara-1723543

Az NKFI Hivatal a versenypályázati támogatási rendszer megújításával minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát, hogy a következő pályázati időszakban várhatóan nagy számban beérkező kutatási, fejlesztési és innovációs célú pályázatok bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához a közjót eredményesen szolgáló értékelési-ellenőrzési rendszert biztosítson.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/szakmai-biraloknak/szakertoi-adatbazis-regisztracio

 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2015. szeptember 8-án 14 és 15.30 óra között pályázati konzultációt szervez az érdeklődők számára a EUROSTARS-program idei második pályázati fordulójához kapcsolódóan, melynek nemzetközi beadási határideje 2015. szeptember 17. 20 óra.

A konzultáció a pályázáshoz szükséges gyakorlati információk átadását szolgálja, ezért elsősorban a 2015. szeptember 17-i beadási határidőre pályázatot benyújtani tervező intézményeket várják, de a program egésze iránt érdeklődők számára is nyitott a rendezvény.

A konzultáció időpontja: 2015. szeptember 8. 14 és 15.30 óra között

Helyszín: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 415. terme (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., IV. emelet)

http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/eurostars-2015-evi

9 buktató elkerülésével jelentősen növelhetőek az esélyek az SME Instrument pályázatoknál

https://www.linkedin.com/pulse/9-secrets-top-5-sme-instrument-winners-kristjan-zemljic?trk=pulse-det-nav_art

A BioTalentum Kft. által menedzselt NAD projekt (EU FP7 Large Scale Collaborative project) az Industrial Technologies 2014 Conference 2014 című konferencián 2014 április 10-én második helyezést ért el a “Best Completed Project Contest” szekcióban.

Az elismerést a díjátadási ünnepélyen a projekt kordinátorának, Prof. Massimo Masserininek  Clara de la Torre, az Európai Bizottság "Research and Innovation" igazgatója adta át.

 

Az értékteremtő hazai kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységet ösztönző felhívások folyamatosan megnyíló pályázati portfóliójából augusztus 25-én megjelent az első három kiírás összesen 71 milliárd forint uniós forrásból finanszírozott támogatási kerettel.

További információk: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/uj-horizontok-hazai

2015. szeptember 23-án, Budapesten a Hotel Benczúrban (1068 Budapest, Benczúr u. 35) kerül megrendezésre az Egészségügy + Üzlet portál szervezésében a "Start-up és spin-off cégek a hazai egészségiparban" országos műhelytalálkozó.

Előadóként a Biotalentum Consulting is részt vesz az eseményen, részletek itt: http://www.euuzlet.hu/startup/index.html#.VdwdSZfYhCE

2015-07-29 11:27:24

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a "Horizon Prize for a Food Scanner" hivatalosan is meghirdetésre került.

A feltételek online elérehetőek, pályázni 2015. szeptember 9-től 2016. március 9-ig lehet.

Az 1 millió eurós díj maximum háromfelé oszlik: € 800 000-t kap a nyertes, illetve € 100 000-t a második és harmadik helyezett.

További részletek itt: https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=food-scanner 

A rendezvény célja a projektelőkészítés, a konzorciumalakítás és a kapcsolatépítés elősegítése nemzetközi élvonalbeli kutatásra és majdani innovációra. A rendezvényen az Európai Bizottság közel 100 témafelelőse – azok akik az ICT programot komponálják, pályáztatják és a végrehajtást (szerződés és számonkérés) irányítják – várja az érdeklődőket és egyengeti a konzorciumok összejöttét.

A konferencia-részvétel támogatására az Európai Bizottság 10 magyar pályázó számára biztosítja az utazási költségek (repülő) és három éjszaka szállás fedezetét.

Részletek itt: http://nkfih.gov.hu/hirek/nemzetkozi-hirek/ict-2015-konferencia

A beadási határidő 2015. október 14.

További információk itt: http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

A "Horizon Prizes for breaking the optical transmission barriers and collaborative spectrum sharing" lehetőség megnyílt az érdeklődők számára. Innovatorok, KKV-k és és non-profit szervezetek regisztrálhatnak és adhatják be a pályázatukat.

További részletek: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-prizes-field-digital-technologies-registration-now-open

Active and assisted living (AAL), azaz a Tevékeny és önálló életvitel Program célja az infokommunikációs technológia (IKT) alapú fejlesztések megvalósítása az idősek életminőségének javítása érdekében.

A Tech AAL konferencia dátuma: 2015.11.05.


https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/iet-international-conference-technologies-active-and-assisted-living

 

Már visszaszámol a cégek többsége július elejéig, amikor végre beadhatóak az első pályázatok a három megjelent GINOP kiírás esetében. A GINOP programon belül 2015-ben közel 70 pályázati kiírás jelenik meg,  több mint 800 milliárd forint értékben, a kiírások többsége a vállalkozásoknak szól majd, induló vállalkozások számára is lesznek lehetőségek.

Az első pályázatra június 22-től már beadhatóak a támogatási igények, és július elején elindul további két, már kiírt pályázat beadása is.

A Piac&Profit konferencián elhangzott részletekről itt olvashat: http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/kkv-palyazatok/hasznos-reszletek-ha-unios-palyazatra-keszul/

2015 február végéig - 14 hónap alatt - a H2020 (az EU 2014-2020 között érvényes Kutatási és Innovációs Keretprogramja) programra eddig 45 ezer pályázatot nyújtottak be, ami jelentős túljelentkezésnek számít.

Az átlagos siker ráta 14-15 %-os, míg a H2020 elődjének számító FP7 programban (2007-2013 között) 19-22 % volt.

További információk a cikkben: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150617162927313

Új pályázati rendszert hív életre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal). A pályázattal olyan kiemelkedő hazai kutatókat kívánnak támogatni, akik az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatain kiváló minősítést kaptak, de végül mégsem részesültek támogatásban.

A pályázati kiírás célja, hogy az ígéretes felfedező kutatásokat folytatók ne kényszerüljenek megszakítani vagy külföldön folytatni tudományos munkájukat, hanem magyar fogadóintézményben, kiszámítható körülmények között készülhessenek fel egy újabb, még magasabb színvonalú ERC-pályázat benyújtására.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/uj-rendszer-kiemelkedo

Az EUREKA kutatás-fejlesztési együttműködés legújabb klasztere, a Metallurgy Europe közzétette első felhívásait. A klaszter az anyagfelfedezés, az ipari formatervezés, a fémfeldolgozás, az újrafelhasználási technológia és a megújuló energiával kapcsolatos anyagok területén hirdet pályázati felhívásokat.

További információk: http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/elerhetoek-eureka

Az ICT 2015-re megnyílt a regisztrációs lehetőség. Az ingyenes regisztrációval az ICT konferenciára, networking lehetőségekre, kiállításokra és sok másra is eljuthat!

További információk: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/registration-ict-2015-open

 

Közeledik az idősek tevékeny és önálló életvitelét segítő európai uniós közös program (AAL JP – Active and Assisted Living Joint Program) idei, immár nyolcadik pályázati felhívásának beadási határideje. A nemzetközi konzorciumok – amelyeknek remélhetőleg sok magyar résztvevője lesz – május 28-ig nyújthatják be pályázataikat. Az Európai Unió nem véletlenül szentel kiemelt figyelmet az idősek minőségi életének segítésére. Kontinensünk társadalma öregszik, ennek nyomán nő az egészségügyi problémákkal küzdők száma, ugyanakkor egyre többen élnek egyedül, családjuktól távol. Fokozott igény van tehát az idősek önálló életvitelét segítő, életminőségét javító, innovatív infokommunikációs megoldásokra, szolgáltatásokra.

Az AAL pályázatról további információk itt olvashatóak: http://nkfih.gov.hu/hivatal/nyomtatott-sajto/2015/tevekeny-idoskorert

2015. április 22-én megnyíltak a Horizont 2020 Tudomány a Társadalommal és a Társadalomért (Science with and for Society-SwafS) 2015. évi pályázati felhívásai. A pályázatok beadási határideje: 2015. szeptember 16. 17 óra (közép-európai idő szerint).

Információk: http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/megnyiltak-horizont-2020-150427

Jövő szerdán, 2015. április 29-én jön el a köztes határideje a H2020 újszerű kiírásnak, a Fast Track to Innovation Pilotnak. A diszciplináris és szektorális határokon átívelő, piac közeli innovációkat támogató program célja, hogy segítségével csökkenjen az ígéretes európai technológiai fejlesztések piacra jutásának ideje, és növekedjen a privát szektor részvétele a kutatás-fejlesztésben. Forrás: ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html

A Horizont 2020 keretprogram innovatív KKV-kat támogató pályázat 1. fázisának eddigi 5 nyertese után újabb 3 magyar vállalkozás nyert támogatást. A 2360 beadott pályázatból 107 érkezett be Magyarországról. Nemzetközi szinten 259 projekt nyert el 50.000 euró támogatást az üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez. A magyar nyertesek informatikai, közlekedési és egészségügyi témájú projektjeikre kapnak támogatást.

A pályázatok egész évben folyamatosan benyújthatók, értékelésükre évente négy alkalommal kerül sor.

Az 1 millió eurós díj témája az antibiotikumok nem megfelelő alkalmazása, mely hozzájárul az antibiotikum rezisztencia egyre súlyosabb problémájához. A cél egy olyan diagnosztikai teszt kifejlesztése, mely egészségügyi dolgozók számára lehetővé teszi, hogy eldöntsék, hogy felső légúti betegségben szenvedő betegek kezelésénél szükségese-e antibiotikum kezelés. A tesztnek gyorsnak, olcsónak, könnyen használhatónak és minimálisan, vagy non-invazívnak kell lennie. A díjat annak a kutatónak/ kutatócsoportnak ítélik majd oda, aki a leghatékonyabb és legígéretesebb megoldással szolgál a kihívásra.

A versenyre 2015 március 10. és 2016 augusztus 17. között lehet jelentkezni.

A kormány meghatározta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GIOP) idei fejlesztési kereteit nyolc nevesített prioritási körben, továbbá 15 nevesített kiemelt projekt keretében - az erről szóló határozat a keddi Magyar Közlönyben jelent meg.

További információk: http://www.hirado.hu/2015/03/24/megallapitotta-a-kormany-a-gazdasagfejlesztesi-es-innovacios-operativ-program-idei-fejlesztesi-kereteit/

A szaktárcák elképzelései szerint 133 uniós pályázati felhívás jelenik meg az idén csaknem 2900 milliárd forint értékben - mondta Zsigmondné Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség államtitkára az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának keddi ülésén.

Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár tájékoztatójában ismertette, hogy az Európai Bizottság hét operatív programot már elfogadott a Magyarország által benyújtottak közül, két operatív program pedig benyújtás előtt áll. Az összes program több mint 12 ezer milliárd forint támogatást jelent majd Magyarországnak, és a keret mintegy 60 százaléka gazdaságfejlesztéshez kötődő célokat szolgál.

További részletek: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/europai-unios-fejlesztesekert-felelos-allamtitkar/hirek/133-unios-palyazati-felhivas-jelenik-meg-az-iden

Június és október között jelennek meg a 2014–2020-as időszak új uniós innovációs kiírásai a vállalkozások számára – emelte ki Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) elnöke a Világgazdaság konferenciáján.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/hivatal/nyomtatott-sajto/2015/nkfih-celja-allami

A tavalyi év sikere után a Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Bizottsággal közösen 2015-ben is pályázatot hirdet az európai vállalkozások ösztönzésére létrehozott díj elnyerésére összesen hat kategóriában. A pályázat Európa szerte felkutatja és elismeri az Unió legkreatívabb és legsikeresebb vállalkozásösztönzési projektjeit, továbbá lehetőséget nyújt a pályázóknak, hogy európai szinten megmérettessék magukat, elismerést szerezzenek és promotálhassák tevékenységüket.

Részletek: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/elstartolt-a-dij-az-europai-vallalkozasok-osztonzeseert-palyazat-2015-evi-nemzeti-forduloja

Az Európai Bizottság harmadik alakalommal hirdette meg a Női Innovátorok Európai Díját. A díjat az a három vállalkozónő kaphatja meg, aki kiemelkedő innovatív ötleteit piacra vitte. Az első díjazott 100 000 euró, a második 50 000 euró, a harmadik 30 000 euró pénzjutalomban részesül.

A pályázat beadási határideje: 2015. október 20. 12:00 óra (CET)

A pályázat részletei: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html

Forrás: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-wiprize-2015/1645188-wipleaflet2016_en.pdf

IMI 2 – Call 3 még mindig nyitva áll a pályázatok előtt – a beadási határidő 2015. március 24.

A pályázati témák:

 • Remote assessment of disease and relapse (RADAR) - CNS
 • Towards a quantitative biological approach for neuropsychiatry
 • Assessing risk and progression of prediabetes and type 2 diabetes to enable disease modification
 • The consistency approach to quality control in vaccine manufacture
 • Pertussis vaccination research
 • Knowledge repository to enable patient focused medicine development

További információk az IMI hivatalos honlapján érhetőek el: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-14

Megjelent az AAL (Tevékeny és önálló életvitel közös) program 2015. pályázati felhívása, melynek célja infokommunikációs technológia (IKT) alapú fejlesztések megvalósítása az idősek életminőségének javítása érdekében, olyan megoldások kifejlesztése, melyek segítik az időseket abban, hogy otthonukban aktív és önálló életet élhessenek a család, szociális hálózat, közösség támogatásával.

A pályázatok beadási határideje 2015. május 28. 17.00 óra

Az AAL programról a potenciális magyar pályázók részére a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2015. március 19-én, csütörtökön 10.00 órától tájékoztatót szervez az Andrássy út 12-ben.

További információk: http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/aal-informacios-nap-2015

2015-03-11 11:03:16

A COST tájékoztató videót készített a jövőbeni pályázók számára, melyben részletesen ismerteti a pályaművek benyújtási, értékelési, kiválasztási és jóváhagyási folyamatát: http://www.cost.eu/participate/open_call

Megjelent a Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforrás-hatékonyság, nyersanyagok program 2014-es nyertes pályázatait tartalmazó online kézikönyv.

http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/horizont-2020-eghajlatvaltozas

Informatikai K+F, szoftverexport és innovációs audit tevékenységekben az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) segíti a jövőben az európai kis- és középvállalkozások (kkv-k) fejlesztését célul kitűző szervezet, az Enterprise Europe Network aktivitásait.

További információk: http://profitline.hu/hircentrum/hir/328604/Az-IVSZ-az-Enterprise-Europe-Network-magyarorszagi-strategiai-partnere-lett

A Horizont 2020 IKT program Nemzeti Kapcsolattartói (NCP) hálózatának lengyelországi irodája, tapasztalt IKT értékelők közreműködésével nemzetközi pályázati konzultációs napot (Proposal Check) szervez 2015. március 24-én Varsóban. A rendezvény célja a Horizont 2020 IKT témájú felhívásaira készülő pályázatok koordinátorai, résztvevői számára biztosítani a lehetőséget, hogy pályázatukat néhány héttel a beadási határidő előtt - független, tapasztalt IKT értékelőkkel előzetesen véleményeztessék, s ezen külső vélemények, tanácsok elősegítsék a pályázókat eredményes végleges pályázatok kidolgozásában.

Részletek: http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/horizont-2020-ikt-beadas

 

2015-02-05 12:51:14
Az Európai Unió (EU) 2014. szeptember 17-én indította útjára a FIWARE Accelerator Programot, amely internetes alkalmazásokat fejlesztő európai vállalkozások megerősítését célozza.

A pályázatokon nyertes vállalkozások 50-200 ezer Euró vissza nem térítendő támogatást kaphatnak innovatív alkalmazások fejlesztésére, olyan területeken, mint pl. energetika, közlekedés, mezőgazdaság és élelmiszeripar, egészségügy, kreatív iparágak, logisztika, gyártástechnológia és „okos” városok.

További információk: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/nyitott-fiware

 

Az EC a napokban útjára indította az új, 200 millió keretösszegű Gyorsított Innováció („Fast Track to Innovation”, FTI) elnevezésű pályázati felhívását, amelyben innovatív vállalkozások és szervezetek részére nyújt támogatást azzal a céllal, hogy végső lökést adjon a kiváló ötletek piacra jutásához. A következő két évben a „Gyorsított innováció” keretén belül a technológiák és alkalmazások bármely területén felmerülő ötleteket várják, amennyiben azok uniós székhellyel rendelkező vagy a Horizont 2020 keretprogram társult országaiban honos jogi személytől származnak, ezen belül is elsősorban ipari, illetve a KKV szektor szereplőire számítanak.

Részletek elérhetőek itt: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-090115

 

A Horizont 2020 keretprogram innovatív KKV-kat támogató pályázatán 2014-ben 7 magyar cég nyert el támogatást. A pályázat 1. fázisára (üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére) 5 magyar vállalkozás kapott egyenként 50 ezer eurós támogatást, míg az innovatív fejlesztés megvalósítását célzó 2. fázisra 2 magyar vállalkozás nyert el 1 és 1,3 millió eurós finanszírozást.

További részletek: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/aktualitasok/horizont-2020-program-150107

A Celtic-Plus egy iparvezérelt EUREKA ICT Klaszter, amely a telekommunikáció, az új média és a Jövő Internet területéről várja az „Okos Hálózati Világ” paradigmájába illeszkedő pályázatokat. A Celtic-Plus nyitott bármilyen intézményi típus jelentkezésére a nagyipari szereplőktől, a kis- és középvállalkozásokon át az egyetemekig és kutatóintézetekig. A magas színvonalon beadott pályázatok sikeraránya 70% körüli.

További információk: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/aktualitasok/eureka-celtic-plus-150108

2014-ben december 17-e volt az utolsó beadási határidő a Horizon 2020 keretprogram SME Instrument/KKV Eszköz felhívásaira (35 országból 2992 új pályázat érkezett: 2363 az első, míg 629 a második fázisra) A legtöbb pályázatot generáló téma mindkét fázisra még mindig az ICT / Open Disruptive Innovation.
A jelentkezőket első fázisról februárban, a másodikról áprilisban értesítik az eredményekről.
További részletek:
https://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-s-sme-instrument-2992-new-proposals-received-december-2014

 

Az Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2) két új pályázati felhívást jelentetett meg december 17-én, 115 millió euró keretösszeggel.

A felhíváshoz kapcsolódó további információ az IMI honlapján található, ahol a konzorciumok gyors kialakítására lehetőséget biztosító partnerkeresésre is lehetőség van. Emellett érdemes az IMI LinkedIn csoportjában megjelenő információkat és partnerkereséseket is nyomon követni.

Forrás: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/hirek-nagyvilagbol-tet/innovative-medicines

A 2014. december 16-án Budapesten megrendezésre kerülő tréning és workshop célja, hogy a résztvevők megismerhessék a szellemi tulajdon keretszabályait a Horizont 2020 programban, valamint azokat a módszereket, stratégiákat, amelyek alkalmazásának eredményként a szellemi eszközökből értékteremtő innováció lesz. Jelentkezési határidő: 2014. december 11.

Forrás: http://www.enterpriseeurope.hu/Content.aspx?ContentID=8bb73546a1404d7a9e51f1b627fef086

 

2014-11-26 13:31:44
A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együtt - 23. alkalommal tette közzé a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot.

További információk: http://www.nih.gov.hu/hazai-hirek-esemenyek/hirek-esemenyek/magyar-innovacios-141125

A magyarországi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletének egységesítésére, prioritásainak meghatározására, valamit az erre szánt hazai és uniós források koordinált elosztására létrejön a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal). Az erről szóló törvényt kedden 133 igen szavazattal, 30 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés.

Részletek: http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/2014/egy-hivatal-koordinalja

Jövőre elindul minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő programja az uniós támogatások felhasználásával. A következő hét évben több mint 12 ezer milliárd forint uniós forrás érkezik Magyarországra, és a fejlesztési támogatások 60 százalékát közvetlen gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre kívánja felhasználni a kormány - mondta Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásért felelős államtitkára a Magyar Innovációs Szövetség csütörtöki rendezvényén, Budapesten.

További információk: http://www.nih.gov.hu/hazai-hirek-esemenyek/hirek-esemenyek/jovore-jelentos-osszeg

November 12-én jelent meg az OECD Tudomány, Technológia és Ipar: 2014. évi kilátások (STI Outlook 2014) című kiadványa. Az OECD által kétévente kiadott tanulmány a tudomány, technológia és innováció szakpolitikáiban megfigyelhető fő trendeket vizsgálja az OECD-tagállamokban és a legnagyobb feltörekvő gazdaságokban.

További információk: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/aktualitasok/megjelent-oecd-tudomany

A FInish pályázat a SmartAgriFood projekt logisztikai tevékenységének (FI-PPP 1. fázis) és a FIspace projekt romlandó termékek logisztikai megoldásainak (FI-PPP 2. fázis) folytatása. Célja intelligens rendszerek fejlesztése és működtetése romlandó termékek (pl. élelmiszer, virág) értékesítési láncai számára. Mindezt egy olyan ökoszisztémában, amely összehozza: i) a felhasználók üzleti érdekeit és ii) a szoftverfejlesztők illetve webes vállalkozók kreatív ötleteit valamint technológiai megoldásait.

További információk: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/aktualitasok/finish-jovo-internet

A támogatási szerződés a projekt előkészítésének és megvalósításának feltételeit együtt szabályozza azzal, hogy a megvalósítás támogatására csak akkor kerülhet sor, ha az előkészítés eredményeként elkészülő projekt dokumentációt az irányító hatóság jóváhagyta.

Részletek: http://palyazat.gov.hu/content/12007

 

Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi, a Partnerségi Megállapodást 2014. szeptember 11.-én aláírta az Európai Bizottság.

A tárgyalások folyamatosan zajlanak az Európai Bizottsággal az operatív programok tartalma kapcsán, észrevételeket, javaslatokat 2014. november 24-ig várják az alábbi, véleményezésre kialakított felületen:
http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese

Csak szerdától lehet benyújtani az első pályázatokat az új uniós ciklus első kiírásaira. A pályázóknak azonban sok, számukra fontos változással kell számolnia – ezeket segítünk áttekinteni.

Forrás: http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/mire-kell-ugyelnunk-a-palyazasnal/

Megjelent a kormány rendelete a 2014-2020 közötti programozási időszakban egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, a pályázóknak sok, számukra fontos változással kell számolniuk.

Részletek itt: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/europai-unios-fejlesztesekert-felelos-allamtitkar/hirek/valtozik-az-unios-tamogatasok-felhasznalasi-rendje

EBOLA+ néven az Ebola járvánnyal kapcsolatos sürgető kutatások támogatására az Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2) pályázati felhívást jelentetett meg. Az Európai Unió és tagállamai idáig több mint egymilliárd Euróval járult hozzá a nyugat-afrikai Ebola krízis kezeléséhez. Az EU elkötelezett abban, hogy megoldást találjon az Ebolára.

Részletek: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/aktualitasok/innovative-medicines

Magyarország számára kitörési pontot jelenthet a kutatás-fejlesztés és innováció, ezért több pénz jut a következő években a K+F+I-re, melynek mindenekelőtt a gazdasági fejlődést kell szolgálnia.

Pálinkás József, a hivatal létrehozásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos szerint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal "kormányzati ciklusokon átívelően" látja majd el a terület irányítását, "koordinációját az uniós és hazai források tekintetében".

További információk: http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/2014/indulnak-palyazatok

2014-10-28 13:27:30

A támogatásra kiválasztott cégek a H2020 KKV Eszköz programban (2014.09.18.)

https://ec.europa.eu/easme/en/node/37

A 7,2 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések program három alprogramja keretében nemzetgazdasági szinten jelentős méretű, a kutatás-fejlesztés és az ipar számára kiemelkedő jelentőségű, elsősorban felülről kezdeményezett, felépített és koordinált (top-down) pályázatok kaphatnak támogatást.

A pályázat célja stratégiai jelentőségű, hazánk versenyképességét növelő kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása.

További információk: http://ktia.kormany.hu/vksz-14

 

A 2014. november 21-én Rómában megrendezésre kerülő Science with and for Society Networing esemény legfontosabb célja, hogy első kézből szolgáltasson információt az Európai Bizottság képviselőitől a 2013. december 11-én megjelent 2015. évi SwafS kiírásokkal kapcsolatban, valamint hogy összehozza az érintetteket (pl. egyetemeket, kutatóintézeteket, KKV-kat, közintézményeket) a potenciális koordinátorokkal valamint partnerekkel.

További információk: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/aktualitasok/science-with-and-for

 

A KKV Eszköz második fázisára 2014. október 9. volt az első beadási határidő, amelyre 580 pályázat érkezett be.

More information: http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-580-proposals-received-phase-2

2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következő 7 évre szóló Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, 2014-20-as fejlesztési időszak.

Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel.

További információk: http://palyazat.gov.hu/megjelentek_a_2014_2020_as_fejlesztesi_idoszak_elso_felhivasai

A Nemzetgazdasági Minisztérium 58 milliárd forint értékben ír ki öt pályázatot abból a kilencből, amellyel 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus első 120 milliárd forintos kerete megindul - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.

További információ: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/indulnak-az-unios-palyazatok

 

2014. szeptember 24. volt a Horizont2020 KKV Eszköz pályázatának első fázisára a második beadási határidő. EASME-hez 1,944 új pályázat érkezett, ami a júniusi beadásokkal együtt összességében már meghaladja a 4,600-at.

Az országok közötti rangsor a júniusihoz hasonlóan alakult: Olaszország vezet a beadott pályázatok számát (351) tekintve, őket Spanyolország (283), majd az Egyesült Királyság (149), Németország (128), Franciaország (93) és Magyarország (91) követi.

További információk: http://ec.europa.eu/easme/sme/SME-instrument-statistics-for-the-second-cut-off-date_en.htm

 

 

2014-09-26 10:53:46

Projekt menedzsment: Biotalentum Consulting

Az útmutató célja, hogy bemutassa a H2020-as projektek szellemitulajdon-védelmi aspektusait. Az összefoglaló nem az Európai Bizottság hivatalos dokumentuma, az az Európai IPR Heldpesk által került összefoglalásra.

Letölthető itt: http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_Guide-to-IP-H2020.pdf

Az Európai Unió megállapodott Svájccal a Horizon2020 Keretprogramhoz való ún. részleges csatlakozás (partial association) vonatkozásában. Svájc 2014. február 9-ei bevándorlás korlátozásával kapcsolatos népszavazására válaszul az Európai Bizottság felfüggesztette az ország Horizont2020 Keretprogramhoz való csatlakozásáról szóló tárgyalásokat, melynek következtében Svájc 3. országként vesz részt a Horizont 2020 Keretprogramban.

A Szövetségi Kormány 2014. szeptember 12-i tájékozatása szerint azonban Svájc részlegesenen csatlakozott a Keretprogramhoz. A megállapodásban foglaltaknak megfelelően Svájc a H2020 Keretprogam 1. (kiváló tudomány) pillérjéhez tartozó, valamint a Spreading Excellence and Widening Participation programokban társult államként, a másik két pillér (ipari vezető szerep, társadalmi kihívások) programjaiban 3. államként vesz részt.

Forrás: http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/aktualitasok/svajc-reszlegesen?objectParentFolderId=9383

Az idén beadott MSCA Egyéni Ösztöndíj pályázatok több mint negyedét, a kutatók az Élettudományok Panelbe nyújtottak be.

A Bizottság Kutatási Végrehajtó Ügynökségére (REA) összesen 7472 Marie Skłodowska-Curie Egyéni Ösztöndíj pályázat érkezett elektronikusan. A felhívás büdzséje mintegy 240.50 millió EUR. A pályázókat - a Horizont 2020 szabályainak megfelelően – 5 hónapon belül kiértesítik az eredményről.

Forrás: http://ec.europa.eu/rea/about_us/news/2014_09_16_news_en.htm

Az Európai Bizottság közzétette annak a 155 kis- és középvállalkozásnak (kkv) a listáját, amely elsőként fog részesülni az új, 3 milliárd eurós kkv-eszköz támogatásaiból. Az eszköz révén 3 magyar vállalkozás jut finanszírozáshoz. Az ASK-M Kft. diagnosztikai eszközök és biomarkerek validálásával kapcsolatos klinikai kutatásra, a BIOMORV Kft. karbonszegény energiarendszerekre, a BIOPOLUS Technológiák Zrt. pedig fenntartható élelmiszer-termelésre és -feldolgozásra kap támogatást. (Forrás: http://infovilag.hu/hir-30884-magyar_cegek_is_reszesultek_az_unios_kkv.html)

További információk itt olvashatóak: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1015_en.htm

A Nemzeti Innovációs Hivatal az Innovative Medicines Initiative (IMI), az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM), az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (EFPIA), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) Egészségügyért Felelős Államtitkársága együttműködésével 2014. szeptember 25-én (csütörtökön) információs napot szervez Budapesten az IMI2 célkitűzések ismertetése és a programban való magyar részvétel növelése érdekében.

A program ingyenes (regisztrációhoz kötött) és itt olvasható:
http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/innovative-medicines2-budapest

A következő IMI2 felhívások beadási határideje november 12.

A Nemzeti Innovációs Hivatal egyik legfőbb feladata a hazai kutatás-fejlesztés és innováció nemzetgazdasági szintű ösztönzése, a hazai start-up ökoszisztéma kialakításának szakmai támogatása, a vállalkozói szféra hálózatosodásának előmozdítása. E misszió elérésének céljából a Nemzeti Innovációs Hivatal második alkalommal szervezi meg 2014. október 16-17. között az INNOTRENDS HUNGARY 2014 elnevezésű konferenciát és szakkiállítást.

Bővebb információk itt olvashatóak: http://www.nih.gov.hu/innotrends

A 2015. évi H2020 Marie Skƚodowska-Curie Akciók ITN (Innovatív képzési hálózatok) pályázatai már beadhatók. A pályázatok beadási határideje: 2015. január 13. 17h.

MSCA ITN fogadóintézményi pályázat típusai:

 • Európai Képzési Hálózatok (ETN)
 • Európai Ipari Doktorátusok (EID)
 • Európai Közös Doktorátusok (EJD)

Bővebb információ: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html

Nagy örömünkre szolgál, hogy hírt adhatunk arról, hogy az EU támogatja a NABBA projektet, ahol a pályázat beadását a BioTalentum Consulting támogatta és üzletágunk biztosítja majd a tréningeket a kiválasztott hallgatóknak.

A NABBA (Design and Development of advanced NAnomedicines to overcome Biological BArriers and to treat severe diseases) projektet partnerünk, a Universita’ Degli Studi Di Milano-Bicocca vezeti, 4 másik akadémiai, 2 vállalati és 4 partner szervezet konzorciumi részvételével.

További információk: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2014.html

Újra megrendezésre kerül az EUREKA ICT Klasztere, a Celtic-Plus hagyományos szakmai fóruma, a Pályázók Napja, melyen a résztvevők széles szakértői nyilvánosság előtt mutathatják be projekt kezdeményezéseiket, építhetik lehetséges konzorciumi kapcsolataikat.

További információk: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/aktualitasok/eureka-celtic-plus-140908

A Nemzeti Innovációs Hivatal az Innovative Medicines Initiative (IMI), az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM), az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (EFPIA), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) Egészségügyért Felelős Államtitkársága együttműködésével információs napot szervez Budapesten az IMI2 célkitűzések ismertetése és a programban való magyar részvétel növelése érdekében.
Időpont: 2014. szeptember 25.
Helyszín: az EMMI Arany János utcai épülete (1051 Budapest, Arany János utca 6-8.)

További információ: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/innovative-medicines2-budapest

2014-09-02 11:49:49
A Nemzeti Innovációs Hivatal információs napot szervez a Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz pályázat programterületről 2014. szeptember 12-én.

Időpont: 2014. szeptember 12., péntek

További információ: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/kkv-informacios-nap-2014

A EUROSTARS2 program az Európai Bizottság és több tagállam közös programjaként a kutató-fejlesztő KKV-k nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektjeit támogatja. A programot lebonyolító EUREKA-EUROSTARS Titkárság 2014-ben két különálló pályázati fordulót hirdetett, a tavaszi kör eredményei a következők: a 299 beérkezett pályázatból 82 kapott pozitív értékelést, ezek közül pedig a legjobb 70 projekt válik támogathatóvá.

További információk itt: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/aktualitasok/eurostars-2-program és itt: http://eureka.cmail2.com/t/ViewEmail/t/05710D411695DE62/2B239497581A14692540EF23F30FEDED

 

A Fit for Health 2.0 kezdeményezés hozta létre az euMatch szolgáltatást, amelynek a segítségével az Egészségügy, demográfiai változás és jólét munkaprogram pályázatain való részvételhez lehet partnereket keresni. A 2013 decemberében elindult szolgáltatásra már 1560 szakértői profilt és partnerkeresést töltöttek fel, így érdemes lehet az érdeklődőknek regisztrálni.

Rövid áttekintő brosúra található itt.

A Nemzeti Innovációs Hivatal augusztus 29-én, 10-12 óra között pályázati konzultációt szervez az érdeklődők számára a EUROSTARS-2 program második pályázati fordulójához kapcsolódóan, melynek nemzetközi beadási határideje szeptember 11.

További információ: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/eurostars-2-konzultacio

Az évtized végére vállalt 1,8 százalék helyett 2 százalékos GDP-arányos ráfordítást tart szükségesnek Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kormánybiztosa a kutatás-fejlesztés és az innováció támogatására. Szerinte az állandó pályáztatási rendszer kialakítása jelentős hatással lesz a területre.

A Napi Gazdaság 2014. augusztus 18-i cikkét itt olvashatja:
http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/2014/kutatasra-fordithato

Az Európai Bizottság közzétette az első pályázati felhívást a környezetvédelmi projektek támogatására irányuló LIFE finanszírozási program keretében. A LIFE program „Környezetvédelem” elnevezésű alprogramja 2014-ben 238,86 millió eurót biztosít arra a célra, hogy a szakemberek Európa-szerte innovatív megoldásokat dolgozzanak ki és léptessenek életbe a környezetvédelemmel kapcsolatos kihívások kezelésére, különös hangsúlyt fektetve a természet és a biológiai sokféleség megőrzésére, az erőforrás-hatékonyságra, valamint a környezetvédelmi irányításra és tájékoztatásra.

Pályázati határidő: 2014. október 16.

A pályázati felhívás részletes ismertetése: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm

 

Az Európai Bizottság bemutatta a „Gyorsított innováció” („Fast Track to Innovation”, FTI) elnevezésű kísérleti intézkedését, amelyre az Európai Unió 100 millió eurót irányzott elő a Horizont 2020 keretében.

Az európai gazdaság élénkítését segítő „Gyorsított innováció” innovatív vállalkozások és szervezetek részére nyújt támogatást azzal a céllal, hogy végső lökést adjon a kiváló ötletek piacra jutásához, 2015 januárjától kezdődően lehet pályázni.

Az eszköz olyan kisebb – három-öt szervezetből álló – konzorciumokat támogat, amelyekben jelentős a vállalkozói részvétel. A támogatások célja az ígéretes ötletek piacra jutásának elősegítése. A „Gyorsított innováció” nyitott a technológiák és alkalmazások bármely területén felmerülő ötletekre, amennyiben azok uniós székhellyel rendelkező vagy a Horizont 2020 keretprogram társult országaiban honos jogi személytől származnak.

NIH információk itt találhatóak: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/aktualitasok/bizottsag-100-millio

Az első értékelési fordulóra beadott 2666 pályázatból 21 ország (uniós tagállamok és a Horizont 2020 programhoz társult országok) összesen 155 kis- és középvállalkozása (KKV) jut egyenként 50 000 eurónyi forráshoz innovációs stratégiájához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány finanszírozására.

Az első pályázati kör eredményei alapján az alábbi 6 tanulság vonható le. A támogatásra nem javasolt pályázatok leggyakoribb hibái:

 1. Túlságosan a projektre fókuszál, nem mutatja be megfelelően az üzleti lehetőséget és a piaci bevezetést;
 2. Nem mutatja be meggyőzően a pályázó céget (hangsúlyozva a cég sikertényezőit a versenytársakhoz képest);
 3. Nem ad elegendő információt a versenytársak megoldásairól;
 4. Nem rendelkezi jelentős innováció tartalommal a piacon levő termékekhez képest;
 5. Csak egy ötletet mutat be, az üzleti megvalósítás koncepciója nélkül;
 6. Csak szerencsét próbált a pályázó (a KKV eszköz nem szerencsejáték!).

További információ: http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/aktualitasok/horizont-2020-program?objectParentFolderId=9383

Az első fázis első beadási határideje június 18-án lezárult, összesen 2666 pályázat került benyújtásra és 21 országból 155 projekt került a finanszírozott körbe.

A 2602 értékelhető pályázatból 317 volt küszöbérték feletti, ezek 49 %-át választották ki támogatásra.

A statisztikáról bővebben itt olvashat: http://ec.europa.eu/easme/SME-instrument-statistics-for-the-first-cut-off-date-of-phase-1-released.htm

Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Alap (EBA) által aláírt megállapodás alapján az európai kis- és középvállalkozások (kkv-k) hamarosan mintegy 25 milliárd euró összegű további finanszírozáshoz juthatnak hozzá. A megállapodás 2014 végére megteremti a lehetőséget arra, hogy a kkv-k saját és idegen tőkével történő finanszírozási lehetőségekhez jussanak.

További információk: http://infovilag.hu/hir-30491-huszonotmilliard_euro_kkv_k_finansziroza.html

Habár az állam erősítheti támogatási eszközökkel a közösen megvalósított K+F projekteket, a cégek háromnegyede inkább maga végzi a kutatás-fejlesztési tevékenységet, azaz nem kíván a K+F projektjei megvalósításához külső partnert bevonni - állapítja meg a Deloitte negyedik alkalommal elkészített regionális vállalati K+F felmérése.

A Vállalati K+F Jelentéshez 45 hazai közép- és nagyvállalat válaszai mellett idén immár kilenc további közép-európai ország (Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia) vállalatainak véleményét is felhasználta a Deloitte.

A felmérés megállapításairól bővebben itt olvashat: http://orientpress.hu/131120

A vártnál korábban, október helyett nyár végén, ősz legelején kiírhatják új pályázatokat, ez első lépésben a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Programot érintheti – a Napi Gazdaságnak Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára nyilatkozott.

További információk: http://www.napigazdasag.hu/cikk/17640/

Az Európai Unió által alapított innoSmart kezdeményezés célja, hogy támogassa a kreativitáson, klaszterek és iparágak közötti együttműködésen alapuló feltörekvő és fenntartható iparágak fejlesztését.

Az innoSmart verseny (regisztrációs határidő: 2014. október 15.) célja az innováció és vállalkozások erősítése 50 együttműködő csoport támogatásán  keresztül, melynek tagja minimum egy ötletgazda, egy kis- és középvállalkozás, valamint számos szakértő és az alábbi projekt-témákra fókuszál:

 • jelenlegi technológiák újszerű felhasználása és alkalmazása,
 • innovációk és jelenlegi technológiák alkalmazásának kiterjesztése új szektorokra és iparágakra,
 • az erőforrások hatékonyabb kihasználásához vezető alkalmazások beazonosítása, felkutatása.

További információk: http://www.enterpriseeurope.hu/Content.aspx?ContentID=1ce7568f942d4775811a234dd29b2ec2

A nemzetközi pályázatok újabb idei benyújtási határideje 2014. szeptember 11., 20 óra, melynek keretében újra megnyílt a pályázatok elektronikus benyújtását biztosító online felület.

További információ: https://www.eurostars-eureka.eu/

Öt nyugat-balkán ország (Albánia, Bosznia - Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia) valamint a Moldovai Köztársaság társult országként (Associated Countries) teljes hozzáférést kapott az új hét éves időszakra szóló Horizont2020 elnevezésű Kutatási és Innovációs Keretprogramhoz.

A Szövetségi Tanács időközi intézkedéseket fogadott el Svájc Horizont2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramban való részvételével kapcsolatban.

További információ: https://www.euresearch.ch/index.php?id=499&tx_ttnews[tt_news]=211&no_cache=1&user_id=19515&job_id=602

16 000 pályázat érkezett a Horizon 2020 kutatási keretprogramjának első körös felhívásaira, mely kilencszeres túljelentkezést jelentett a rendelkezésre álló kerethez viszonyítva. Az EU előző keretprogramjához (FP7) viszonyítva szinte megduplázódott a benyújtott pályázatok száma. Ennek megfelelően csökkent a pályázatok nyerési aránya is (kb. 11%).

A pályázok körének 44% az ipari szektorból jelentkezett, ezen belül pedig fele arányban KKV-k nyújtották be a pályázatokat. A December közepén megnyíló pályázatok közül az egészségügyi, élelmiszeri, ICT és kiberbiztonság témák voltak a legnépszerűbbek.

Tovább a teljes cikkhez: http://www.sciencebusiness.net/news/76612/Record-numbers-apply-for-Horizon-2020-first-round-funding?utm_source=twitterfeed&utm_medium=linkedin

A Nemzeti Innovációs Hivatal a H2020 programokban való sikeres magyar részvétel elősegítése és a Nemzeti KFI Stratégia 2020 céljai elérésének segítése érdekében elkészítette a „Nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének támogatása a hazai FP7 részvételt elősegítő támogatási programok értékelésével” című dokumentumot.

A dokumentum elemzi az előző programozási időszak tanulságait és ajánlásokat fogalmaz meg a KFI szféra valamennyi szereplője részére.

Az összeállítás letölthető: http://www.nih.gov.hu/strategiaalkotas/legfrissebb-kiadvanyaink/elkeszult-hazai-fp7

A Marie Curie Ösztöndíj határozottan pozitív hatást gyakorol a kutatók karrierjére. Ezt bizonyítja a Horizont 2020 Programbizottság számára készült tanulmány és összefoglaló.

A tanulmány célja, hogy összegyűjtse és feldolgozza a Marie Curie ösztöndíjas kutatók (FP4, FP5, FP6) tapasztalatait, információit, így egy átfogó képet és elemzést adva az ösztöndíjasok hosszú távú karrierjéről.

A tanulmány letölthető angol, német és francia nyelven: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=publications

2014. november 3-5 között Frankfurtban rendezik meg a Bio-Europe International Partnering Konferenciát, amely a biotechnológia ágazat egy kiemelkedő jelentőségű rendezvénye. A kapcsolatépítési lehetőségen kívül számos workshop, fórum, cégbemutató és kiállítás is lesz. A Nemzeti Külgazdasági Hivatal közös magyar stand megjelenést, magyar delegációt szervez a kiállításra, jelentős kedvezményt biztosítva azon cégek számára, akik részt kívánnak venni a rendezvényen.

További információk:

http://www.hita.hu/Content.aspx?ContentID=8dcefec273344fbab715766655648235

http://www.ebdgroup.com/bioeurope/index.php

Az IMI 2 – 1. felhívásához kapcsolódó témák és pályázatok benyújtásának lehetőségeiről tartanak webinárt júliusban (11. és 15. között), mely többek között foglalkozik az új szabályokkal és eljárásrendekkel, szellemi tulajdon védelemmel.

Az IMI2 programról a Brüsszelben megrendezendő információs nap keretében is tájékozódhatunk, melyre szeptember 30.-án kerül sor.

További információk:

http://www.imi.europa.eu/events/2014/06/17/imi-2-1st-call-webinars
http://www.imi.europa.eu/events/2014/06/16/imi-2-open-info-day-2014

Hetedik alkalommal rendezik meg az Advances in Cell Based Assays konferenciát november 11. és 15. között Londonban. A konferencia naprakész információkat nyújt a legújabb sejtes- és biokémiai esszékről, illetve azok alkalmazásáról.

További információk: http://www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/conference/cell-based-assays

Az EU kutatási és innovációs keretprogramjának központi web platformja, a Participant Portal bemutatja megújított, felhasználóbarát felületét és a H2020-hoz kapcsolódó új funkciókat 2014. június 24-én.

További információ: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=B3367C3E-C87F-9D05-1C95CFD2D35E4E77&period=2014

A Nemzeti Innovációs Hivatal minden érdeklődőt tisztelettel meghív információs napjára, melyen a Horizont 2020 Biztonságos Társadalmak – Secure Societies (Protecting freedom and security of Europe and its citizens) tématerület pályázati lehetőségeiről és részleteiről esik szó.

A rendezvény időpontja: 2014. július 11., 10-13 óra között

További információ és részletes program: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/horizont-2020-140619

2014 június 8-án aláírták Izrael és a Horizon2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram közötti Társulási Megállapodást. A Horizon2020 meghatározóan jó lehetőséget kínál arra, hogy elősegítse a hagyományosan aktív együttműködést az izraeli és az európai kutatói és innovációs szektorok között. A Megállapodás értelmében Izrael hozzájárul a Horizon2020 költségvetéséhez, aminek fejében ugyanolyan hozzáférést kap a programhoz, mint az EU tagországok és a programhoz társult országok.
 

Törökország teljes hozzáférést kap a Horizon2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramhoz a 2014. június 4-én, Isztambulban aláírt megállapodás alapján. Ezzel –Izland és Norvégia 2014 május eleji társulását követően- Törökország lett a harmadik társult ország a Horizon2020 keretprogramban.

További információk: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/hirek-nagyvilagbol-tet/torokorszag-csatlakozasa

Budapesten tartják június 26.-án a harmadik FET2020 konferenciát. A  FET (Jövőbeli és feltörekvő technológiák) program olyan együttműködési projekteket támogat, amelyek radikálisan új, magas kockázatú, sok esetben multidiszciplináris megközelítést igénylő ötletek megvalósítását teszi lehetővé, a leggyorsabban fejlődő technológiai területeken. A FET HPC (high performance computing) 2014. évi felhívások keretében az extrém információfeldolgozást, párhuzamosítást támogató HPC technológiák és architektúrák, programozási módszertanok, környezetek, skálázható algoritmusok kutatására, valamint a HPC kutatási stratégiák, kiválóság támogatására lehet pályázni. Az esemény lehetőséget kínál az európai kutatók számára a közös gondolkodásra, tapasztalatcserére, valamit közös projektek előkészítésére.

További információk: http://www.fet2020.eu/

Június 3-án ülésezett Szegeden a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) Monitoring Bizottsága. Az ülésen elfogadásra került a GOP 2013. évi végrehajtási jelentését, továbbá elhangzott a jövőben – az új Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében – odaítélendő támogatásokkal kapcsolatban, hogy az új pályázatok meghirdetése az operatív programok bizottsági elfogadását és a konstrukciók kidolgozását követően idén októberben várható.

További információk: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/vagyonpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/oktoberre-varhatoak-az-uj-ginop-palyazati-kiirasok

Az IMI2 elnevezésű közös technológiai kezdeményezés 2014-től indul és 10 évig tart. A programban KKV-k, egyetemek, kutatóintézetek, kórházak, valamint gyógyszeripari nagyvállalatok vehetnek részt Európa egészségügyi kihívásainak leküzdése, valamint az európai gyógyszeripar nemzetközi versenyképességének növelése érdekében. Az IMI2 célja az új generációs gyógyszerek pl. új antibiotikumok kifejlesztésének támogatása.

Az IMI 2 2014 első felhívásában várhatóan az alábbi témákban hirdetnek pályázatokat:

 • Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM)
 • Discovery and validation of novel endpoints in retinal diseases

További várható tematika:

 • RADAR: Remote assessment of disease and relapse

További információk: http://www.imi.europa.eu/content/future-topics

2014. október 24-25-én kerül megrendezésre a 2. Scientix Konferencia Brüsszelben. A rendezvény célja a STEM-ben (kutatásban, fejlesztésben, mérnöki tudományokban, matematikában) érintettek közötti tapasztalatcsere, networking biztosítása. Mintegy 550 tanárt, kutatót, projekt menedzsert, szakpolitikust várnak a konferenciára. A részvétel minden résztvevő számára ingyenes, továbbá a sikeresen jelentkezők teljes ellátási költségeit (szállás, étkezés) is fedezi a program.

További információk: http://www.scientix.eu/web/guest/conference

A kormány döntésének megfelelően a Széchenyi 2020 az alábbi operatív programokból áll: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP), Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Vidékfejlesztési Program (VP), Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP).

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programra (GINOP), a Területfejlesztési Operatív Programra (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programra (VEKOP) a rendelkezésre álló mintegy 7500 milliárd forintos forrás 60 százaléka jut  az államtitkárság tájékoztatása szerint.

A Területfejlesztési Operatív Program (TOP) esetében jelentős változást jelent a hazai fejlesztéspolitikában, hogy a pénzek felhasználásáról mostantól a helyi közösségek, az önkormányzatok döntenek, csak a központi koordináció marad a kormányzatnál.

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-kormany-mai-ulesen-veglegesitette-a-2014-2020-as-eu-s-koltsegvetesi-idoszak-operativ-programjait

Climate-KIC európai ötletverseny

CleanLaunchpad címmel és 11 európai ország részvételével start-up ötletversenyt hirdet a Climate-KIC. Az EIT égisze alatt működő szervezet keresi Európa legjobb, fenntarthatósághoz kapcsolódó, start-up üzleti ötletét! A verseny magyar válogatójára június 17-ig lehet jelentkezni. A fődíj 10 ezer euro, továbbá a régió három nyertes ötlete részt vehet bármely társország inkubációs programjában.

- See more at: http://insiderblog.hu/kulfold/2014/05/21/cleanlaunchpad-2/#sthash.qob24gCP.dpuf
CleanLaunchpad címmel és 11 európai ország részvételével start-up ötletversenyt hirdet a Climate-KIC. Az EIT égisze alatt működő szervezet keresi Európa legjobb, fenntarthatósághoz kapcsolódó, start-up üzleti ötletét! A verseny magyar válogatójára június 17-ig lehet jelentkezni. A fődíj 10 ezer euro, továbbá a régió három nyertes ötlete részt vehet bármely társország inkubációs programjában. - See more at: http://insiderblog.hu/kulfold/2014/05/21/cleanlaunchpad-2/#sthash.OqKeKemS.dpuf

A Climate -KIC európai start-up ötletversenyt hirdet CleanLaunchpad címmel 10 európai ország részvételével. Az EIT égisze alatt működő szervezet keresi Európa legjobb, fenntarthatósághoz kapcsolódó, start-up üzleti ötletét. A verseny magyar válogatójára június 17-ig lehet jelentkeni. A fődíj 10 ezer euro, továbbá a régió három nyertes ötlete részt vehet bármely társország inkubációs programjában.

További információk: http://cleanlaunchpad.eu/participating-countries/

Július 7.-10. között, Budapesten rendezik a 3. európai biofinomításról szóló képzést (European Biorefining Training School), melynek fő célja a bioazdaság és biofinomítás témához tarozó főbb tárgyak és legfrissebb kutatási eredmények megismertetése a résztvevőkkel. A képzési koncepciót három nemztközileg elismert egyetem dolgozta ki: a görög National University of Athens, a holland Wageningen University valamint a franciaországi INRA.

További információk: http://klimainnovacio.hu/en/biorefineryschool

Az Európai Bizottság nemzetközi konferenciát szervez (július 1-2, Brüsszel) az ICT 10-2014: CAPS (Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation) témájú  pályázati felhívásokkal kapcsolatban. A konstrukció célja együttmőködő ICT hálózatok (networks of people, knowledge, sensors) hasznosítása társadalmi, környezeti és egyéb veszélyek elhárítása céljából; kollektív információk és tudás alkalmazása a jobb döntéshozatal érdekében.

További információk: http://caps-conference.eu/

A Technology Fast 50  program a közép-európai vállalatok jelentős technológiai szakértelmére hívja fel a figyelmet. A Fast 50 győzteseit árbevétel-növekedési ütemük alapjá a közép-európai Deloitte M&A tanácsadói rangsorolják, akik feltörekvő vállalkozások számára keresnek befektetőket és stratégiai partnereket illetve magán- és kockázatitőke-alapok tanácsadójaként dolgoznak.

További információk: http://www.deloitte.com/view/en_HU/hu/industries/tmt/fast50/index.htm

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara; a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága; a Pécsi Tudományegyetem; a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara és a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség pályázatot hirdet ”Dél-dunántúli/Területi Innovációs Díj”elnyerésére.

további információk: http://www.ddriu.hu/htmls/innovacios_dij_2014.html

2014-05-20 12:26:34

A 2008-ban alapított Magyar Üzleti Felelősség Díja, egy hazai „alulról" jövő, önálló kezdeményezés eredménye, mely évente értékeli Magyarország legkiemelkedőbb felelős és fenntartható kezdeményezéseit, projektjeit, és menedzsmentrendszereit az üzleti szektorban. Összehangolva a helyi értékeket a nemzetközi szakmai igényekkel.

További információ: http://www.csrhungarydij.eu/palyazzon/

Izland és Norvégia 2014. május 16-ától elsőként az Unión kívüli országok közül társult tagja lett a Horizont 2020 hétéves, folyó áron 80 milliárd EUR költségvetéssel bíró uniós kutatási és innovációs keretprogramnak. A döntés az Európai Gazdasági Térség (EGT) Vegyes Bizottsági ülésén született és visszamenőleges hatályú a Horizont 2020 indulásától kezdve.

További információ: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-566_en.htm

A Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) 2014. május 6-án elfogadta a köz-magán partnerség (PPP) innovációs befektetési csomagot, amely lehetővé teszi nagyszabású innovációs projektek lebonyolítását a Horizont2020 program keretében.

Ez az innovációs csomag 22 milliárd euro költségvetéssel járul hozzá az Innovációs Unió Startégia végrehajtásához. A befektetés hozzájárul a bio-iparágak, légiközlekedési (Clean Sky 2), elekronikai (ECSEL), üzemanyag cella és hidrogén (FCH 2), innovatív gyógyszeripar (IMI 2) Közös Technológiai Kezdeményezések (JTI) valamint a Lisszaboni Szerződés 185. cikke szerint megvalósuló, az Európai Bizottság és a tagállamok forrásait mobilizáló  kezdeményezések – így az AAL, EUROSTARS, EMPIR és EDCTP programok-  megvalósításához.

További információ: http://era.gv.at/directory/142

Az Európai Bizottság megnyitotta az MSCA Egyéni ösztöndíjak beadását szolgáló elektronikus pályázat benyújtási rendszerét.

Jelenleg a standard európai (MSCA–IF-EF-ST) és a karrier újrakezdési (MSCA-IF-EF-CAR) típusú pályázatok nyújthatók be elektronikus úton az alábbi linken:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/opportunities/h2020/topics/4051-msca-if-2014-ef.html#tab3

A konzultáció célja: Az Európa 2020 stratégia felülvizsgálatához és továbbfejlesztéséhez a Bizottság ki szeretné kérni az érdekelt szervezetek és a lakosság véleményét.

Szakpolitikai területek: Gazdasági és pénzügyek, versenyképesség, ipar, egységes piac, foglalkoztatás, kutatás, fejlesztés és innováció, digitális gazdaság, éghajlat- és energiapolitika, erőforrás-hatékonyság, oktatás és képzés, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem

A konzultáció időtartama: A konzultáció 2014. május 5-től 2014. október 31-ig tart.

További információ: http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_hu.htm

A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából, magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2014. évre pályázatot ír ki.

További információ: http://www.innovacio.hu/3e_hu_felhivas.php

2014-04-15 10:20:23

A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet alapján 2014. április 15. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. alcím rendelkezései mentén megszűnik. Feladatait a továbbiakban a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja (miniszterelnök), a nemzetgazdasági miniszter, illetve a a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látja el.

Megjelentek az első Horizon2020 felhívások!

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4//desktop/en/home.html

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) kiemelt feladatának tekinti a vállalkozások innovációs képességeinek fejlesztését és dinamikus növekedésének ösztönzését. Ennek elősegítése érdekében az innovatív kezdő vállalkozások számára innováció menedzsment szolgáltatásokat nyújt a Go!nno fiatal innovatív vállalkozók nemzeti projekt-támogató rendszere keretében, melynek részeként elindította az „Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása” elnevezésű programját.

További információ: http://www.nih.gov.hu/innovacios/go-nno/mentoraltaknak

2014. március 20-án elindult az Európai Unió Horizont2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramjának hivatalos magyar nyelvű oldala a Nemzeti Innovációs Hivatal gondozásában: http://www.h2020.gov.hu/

Kiírásra kerültek az EU által finanszíorott Marie Skłodowska-Curie egyéni ösztöndíjak.

További részletek angolul: http://ec.europa.eu/rea/about_us/news/2014_03_12_news_en.htm

Magyarország benyújtotta a 2014-2020 között érkező uniós források felhasználásának keretét jelentő partnerségi megállapodást az Európai Bizottságnak múlt pénteken, várhatóan ősztől kezdődhet a pályázatok kiírása.

További információ: Teljes hír

Az Intel Business Challenge Europe 2014 egy nemzetközi verseny, amelyre innovatív termékekkel, intelligens technológiákkal, interaktív webes és mobil alkalmazásokkal, a biotechnológia, a nanotechnológia, a fenntartható energia, az egészségügy és orvosi eszközök, informatika és kommunikációs technika területéről, valamint az emberek és a társadalom témában lehet nevezni.

A fő cél, hogy a fiatalok azon képességeit fejlessze, amelyek hozzásegítik őket a sikerhez az üzleti életben.

További információ: http://www.intelchallenge.eu/

Dr. Dinnyés András ismertette a H2020 keretében meghirdetett Marie Sklodowska-Curie Akciókat az "Advancing Your Research Cereer in Europe - Funding and Fellowship Opportunities for Southeast Asian Researchers" című workshop-on, 2014. január 22-én Bangkokban és január 24-én Szingapúrban.

2014-01-27 11:42:20

Első hírlevelünk már letölthető INNEN

30%-kal nőtt a Horizon2020 pályázati keret mint az előző, FP7 keretprogram büdzséje!
A teljes hír angol nyelven ITT olvasható.

 

Magyarország első egyetemi IP jogi klinikája kezdte meg működését a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) együttműködésében. a MISZ-nél jelentkező startupok szerzői jogi (pl. szoftver), védjegyjogi (védjegykutatás) és kereskedelmi név (ideértve a domain neveket is) tárgyú kérdéseinek megoldásához nyújtanak a hallgatók térítésmentes segítséget.

További információ: http://www.innovacio.hu/misz_index_jogi_klinika.html

Megjelent az Európai Bizottság Erasmus+ pályázati felhívása oktatási, képzési, ifjúsági és sport projektek támogatására. A program fő célja a képzés és foglalkoztatás javítása a hallgatók külföldi tanulási lehetőségeinek támogatásával, valamint együttműködés elősegítése az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén. A program költségvetése 1.500 millió EUR.

A programról részletes tájékoztatás a http://ec.europa.eu/erasmus-plus/ oldalon található.

After hard-fought negotiations with governments, Parliament is set to give its consent to the EU’s €908 billion long-term budget for 2014-2020, the so-called Multi-Annual Financial Framework (MFF). (Tuesday) It can then vote on the various EU investment programmes e.g. for agriculture, regional development, research, the environment, culture, education, social cohesion and more. Many of the programmes have been significantly altered by Parliament in its negotiations with the Council.

© 2013 BioTalentum Ltd. Minden jog fenntartva.